Daina-Isard

Avancem plegats

Cooperativa d'Ensenyament des de 1969

AEEDI

L'Associació Esportiva Escolar Daina Isard d'Olesa de Montserrat -AEEDI- és una entitat esportiva, sense ànim de lucre, que es constitueix el maig del 2010. Aquesta entitat hereta tot el treball, realitzat en el camp esportiu de base, dut a terme des del 1996 pel Club d'Esports Daina Isard -CEDI- d'Olesa de Montserrat.

 

 

 


L'AEEDI és una associació vinculada estatuàriament a l'Escola Daina Isard d'Olesa de Montserrat, característica indispensable per tal d'integrar-se al Pla Català de l'Esport. Un pla depenent de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de fomentar l'esport de base, federat o no, a tots aquells centres escolars de Catalunya que si vulguin adherir.

L'AEEDI resta inscrita al Registre d'Entitats Municipal d'Olesa de Montserrat. És membre del Consell Sectorial d'entitats esportives de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat amb la ferma voluntat de dialogar, col.laborar i participar en els diferents acords i iniciatives que s'aproven. El seu tarannà emprenador i actiu, en l'àmbit esportiu l'avocar a plantejar projectes viables per tal d'augmentar la participació de l'esport de base de qualitat a la nostra vila.

L' Associació està dirigida per una junta directiva escollida per l'Assembla general de socis. Pel funcionament de la mateixa, la junta directiva delega la tasca de gestió de l'entitat a un director esportiu.

L'AEEDI pel sol fet d'estar vinculada a un centre educatiu i al mateix temps adherida al “Pla Català de l'Esport” té en el seu projecte esportiu, l'afany de treballar sota uns criteris pedagògics i d'aprenentatge, i en difondre els valors socials i educatius que mitjançant la pràctica de l'esport, el nens i nenes van adquirint per desenvolupar el seu creixement com a persones. Té com objectiu principal en l'àmbit esportiu planificar, desenvolupar, organitzar i executar l'activitat esportiva en el temps de lleure, és a dir fora de l'horari docent, dels alumnes de l'escola Daina Isard d'Olesa de Montserrat, però també a tots els altres alumnes de qualsevol escola de la vila d'Olesa de Montserrat i comarca, pel fet que l'àmbit geogràfic de l'Escola Daina Isard és comarcal. L'activitat esportiva es realitza a les instal.lacions poliesportives de l'Escola i  també el Pavelló Municipal Salvador Boada d'Olesa de Montserrat. Actualment 150 infants i joves participen de les diferents àrees esportives de l'Associació.

impacte arees actuacio                  Logo pla catala de lesport a lescola 0

L'activitat esportiva va dirigida a infants i joves de 3 fins a 18 anys. Tot i que també desenvolupar activitat esportiva per adults. L'activitat es realitza de setembre a juny de manera continuada. Durant els períodes de vacances escolars, Setmana Santa, estiu i setembre, també organitza activitats esportives i de lleure.

Per l'Entitat l'espai geogràfic és Catalunya, per la qual cosa la llengua de comunicació tan interna com externa és el català.
La pràctica esportiva de base, ben feta, ajuda a construir un creixement personal sòlid. Aquest és el nostre repte.

Estàs aquí:Inici Cooperativa Òrgans Associació Esportiva Escolar