Daina-Isard

Avancem plegats

Cooperativa d'Ensenyament des de 1969

Objectius curs 2015-2016

 

OBJECTIUS INSTITUCIONALS 

Cal definir una primera línia d'objectius, que són generals a tota la institució, i que poden especificar-se:

IOrganitzar l'execució del Pla estratègic

 1. Validar-lo a partir de l'estudi de mercat
 2. Fer-ne una valoració econòmica
 3. Organitzar-lo en el temps
 4. Iniciar tasques concretes

 

IIIniciar la realització del Projecte Llindar

 1. Aconseguir finançament
 2. Fer un concurs de constructors
 3. Iniciar les obres
 4. Comunicar el nou projecte educatiu

 

OBJECTIUS D'ESCOLA 

Al costat d'aquesta primera línia, i donat que l'Escola ha de seguir treballant, plantegem una segona línia d'objectius, alineats amb el Pla estratègic, i en continuïtat amb els del curs anterior:

1Dissenyar un nou projecte educatiu

 1. Realitzar formació especialitzada
 2. Realitzar debats pedagògics (Organitzar-los i dinamitzar-los)
 3. Elaborar un document que en reculli les línies mestres

 

2Personalitzar l'ensenyament

 1. Revisar el rol professorat/alumnat
 2. Mantenir la creació de nous materials pedagògics propis
 3. Estendre el treball per projectes
 4. Consolidar el departament de suport
 5. Mantenir uns indicadors de qualitat
 6. Treballar la dimensió 3-18
 7. Intensificar el treball entre alumnes de diferents etapes
  • Impulsar el projecte de música cap a ESO
  • Actualitzar el Pla de Lectura i Escriptura

 

3Potenciar la internacionalització de l'Escola

 1. Establir connexions amb l’exterior
 2. Fomentar la mobilitat de l’alumnat
 3. Actualitzar el pla de llengües estrangeres
 4. Fomentar la dimensió social de l’Escola

 

 
Estàs aquí:Inici Escola El Daina-Isard Objectius curs