Daina-Isard

Avancem plegats

Cooperativa d'Ensenyament des de 1969

Preus de serveis i activitats

Curs 2017-2018

Quotes definitiives per al curs 2017-2018, aprovades per l'Assamblea General de Cooperativistes celebrada el passat 20 de desembre de 2016 i pel Consell Escolar el 28 de setembre de 2016.

Batxillerat

El Batxillerat és una etapa no concertada pel Departament d'Ensenyament.

Quotes Cooperativa (Batxillerat)

La Cooperativa no té ànim de lucre, per tant, els preus de les quotes i els serveis s'ajusten cada any per oferir la millor qualitat al millor preu.  

Setembre-juny  Quota Batxillerat   124,87€
  Despeses Cooperativa  164,18€
  Total mensual  289,05€
x10 mesos
     
Juliol i agost1  Total mensual 127,05€
x2 mesos
     
Quota  inversions2 Total mensual 47,50€
     
Aportació capital3 Única inicial  1800€
única

 

Quotes serveis

Menjador4 Mensual  135,33€
Menjador 1 dia  8,70€
Transport Mensual  80€

 

Altres Preus

Per Educació Infantil, Primària i ESO, consultar a Secretaria de l'Escola.

 

  1. Aquesta quota s'incorpora l'any d'ingrés al rebut de setembre.
  2. La quota d'inversions es paga durant tot l'any i únicament per família cooperativista, independentment del nombre de fills a l'Escola.
  3. L'aportació al Capital Social de la Cooperativa es fa efectiva únicament per família cooperativista, independentment del nombre de fills a l'Escola. El pagament d'aquesta quantitat no es fa efectiva fins a l'octubre, podent-se optar entre el pagament al comptat o ajornat en tres venciments, un cada dos mesos.
  4. Quota corresponent als mesos d'octubre a maig. Al setembre i juny l'import és la meitat.

 

Estàs aquí:Inici Escola Informació i Serveis Preus