Daina-Isard

Avancem plegats

Cooperativa d'Ensenyament des de 1969

Batxillerat - Espais 

L'aula

  •  Totes les aules estan equipades amb equip informàtic i pissarra digital interactiva (PDI).
  •  Les aules tenen accés a recursos com el carro de portàtils o el carro d'ipads.

Laboratori de Biologia

Laboratori de Química

Sala d'Audiovisuals

Gimnàs

Pati de l'Olivera

Pista de bàsquet i 1r pati de futbol

2n pati de futbol

Medialab