Daina-Isard

Avancem plegats

Cooperativa d'Ensenyament des de 1969

Batxillerat - Pla d'Estudis

 

A partir del curs 2015-2016 es comença a aplicar la LOMCE als estudis de primer de Batxillerat. Les modificacions tenen un caràcter provisional a l'espera de futurs canvis.

 

Matèries comunes

Per a totes les modalitats de Batxillerat hi ha 14 hores que són comunes a primer i a segon.

1r Batxillerat

       

2n Batxillerat

 •  Llengua Catalana i Literatura I
 •  Llengua Castellana i Literatura I
 •  Llengua estrangera I (Anglès)
 •  Educació Física
 •  Filosofia i ciutadania
 •  Cultura científica
 •  Treball de Recerca*
 
 •  Llengua Catalana i Literatura II
 •  Llengua Castellana i Lteratura II
 •  Llengua estrangera II (Anglès)
 •  Història de la filosofia
 •  Història
 •  Treball de Recerca*

*El Treball de Recerca es realitza durant el segon i el tercer trimestres de 1er curs i el primer trimestre de 2n.

 

Matèries de modalitat

modalitats humanistica quadre
Humanitats i ciències Socials
          modalitats ciencies quadre
Ciències i tecnologia
          modalitats arts quadre
Arts
 •  Llatí
 •  Història del Món Contemporani
 •  Literatura Catalana
 •  Literatura Universal
 •  Matemàtiques aplicades
  a les Ciències Socials
 •  Economia
 •  Economia d’Empresa
 •  Geografia
 
 •  Matemàtiques
 •  Física
 •  Química
 •  Biologia
 •  Dibuix Tècnic
 •  Tecnologia Industrial
 
 •  Dibuix Artístic
 •  Dibuix Tècnic
 •  Tècniques d’Expressió Graficoplàstica
 •  Literatura Universal
 •  Disseny
 •  Cultura Audiovisual

  

 

Distribució de les matèries

La distribució de matèries comunes juntament amb la tutoria ocupen un total de 14 hores lectives. Les matèries de modalitat i la comuna d’opció acaben d’omplir la graella amb 16 hores. 

Setmanalment hi ha una hora de tutoria amb el tutor o tutora i el grup classe.  

En funció de la modalitat de Batxillerat escollida hi ha una matèria que cal fer i es considera comuna d'opció

 

 

Matèries de modalitat

Cal escollir una matèria de cada bloc. Els estudis universitaris s’estructuren en cinc branques de coneixement, que cal vincular amb les modalitats de Batxillerat. Aquestes cinc branques són:

 1. Arquitectura i enginyeries
 2. Ciències
 3. Ciències de la Salut
 4. Ciències Socials i Jurídiques
 5. Arts i Humanitats

Aquests números els teniu referenciats al costat de cada matèria. 

 

Pel que fa a les matèries de modalitat tenir en compte que:

• Es garanteix que un alumne faci el nombre màxim assignatures de la seva modalitat

• Hi ha força continuïtat del model anterior

• Es prioritzen les matèries que puntuen a la prova final de Batxillerat

• Hi ha una càrrega mínima d’assignatures especifiques

• Es garanteixen les matèries suficients per afrontar les proves d’accés a la Universitat

 

 

Models de Batxillerat

 

 

El Treball de Recerca

L’alumne ha de triar un tema per fer un treball de recerca, que estarà tutoritzat per un professor. S'inicia al primer curs i es finalitza durant el segon. Aquest treball, que és obligatori, contribueix a desenvolupar la capacitat de recerca adient a aquest nivell d’estudis, capacitat que és imprescindible per afrontar amb èxit opcions acadèmiques posteriors.

La nota del treball de recerca suposa un 10% de la nota final del Batxillerat. 

 

 

Estada a l'empresa

L'estada a l'empresa és una matèria optativa de batxillerat que té com a objectiu fer conèixer a l'alumnat la realitat del món laboral i orientar el seu futur professional. Consisteix en la realització de 140 hores de pràctiques en una empresa relacionada amb els interessos i motivacions de l’alumne/a, de la modalitat de batxillerat que està cursant actualment i dels estudis que té previst fer en un futur.

Els objectius que es pretenen amb l’estada a l’empresa són:

 • Prendre contacte amb el món de l'empresa.
 • Adaptar-se d'una manera responsable a les normes de funcionament del centre de treball.
 • Adquirir informació per enfocar el futur acadèmic i professional.
 • Desenvolupar una progressiva autonomia, organització i iniciativa.
 • Desenvolupar aquelles capacitats vers les quals l'alumne/a mostra predisposició i interès.
 • Millorar el seu currículum acadèmic i professional.

 

 

 

Com es calcula la nota de Batxillerat?

Al Batxillerat hi ha un total de 20 assignatures. Totes les assignatures tenen la mateixa ponderació excepte el Treball de Recerca. Les 19 assignatures que comparteixen ponderació valen un 90% de la nota i el Treball de Recerca val el 10% restant. Segons la LOMCE, a 2n de Batxillerat es faria una prova final, necessària per obtenir el títol de Batxillerat.

 

La prova final de Batxillerat (LOMCE)

El pla d'estudis ha de complir amb la LOMCE, tant per tenir el Batxillerat com per estar preparats per una prova final. Aquesta és l'estructura de l'exàmen final en funció de cada modalitat.

 

 

 

 

Les proves d'accés a la Universitat (PAU)

Tot i que no tot l'alumnat continua els seus estudis a la universitat, cada cop més és la opció majoritària. A l'Escola preparem alumnat per a poder afrontar una carrera universitària amb èxit. De cara el curs 2016-2017 les proves PAU continuen a catalunya i la previsió és que també ho facin en el curs 2017-2018.

Més informació sobre les [PAU a Universitats i Recerca]

 

 

Com escollir un Batxillerat

Hi ha diferents criteris a tenir en compte a l'hora d'escollir un Batxillerat en fució de:

El que se'm dóna bé

Les matèries que m'agraden

La professió que sé que voldria fer

Com s'estructuren els estudis universitaris

Els estudis universitaris s'estructuren en cinc branques de coneixement, que es poden vincular amb les modalitats de Batxillerat.

 Arquitectura i 
 Enginyeries 

   Ciències
   Ciències de
 la Salut
 
   Ciències Socials 
 i jurídiques
   Arts i
 humanitats
 
 

Matèries que ponderen més en la fase específica de la Selectivitat per la carrera que voldria fer

A les PAU es realitza una fase general on es realitzen els exàmens de Llengua Catalana, Llengua Castellana, Llengua Estrangera, Història d'Espanya/Història de la Fiolosofia i una matèria de modalitat a escollir. D'aquí en surt una nota de les PAU, que combinada amb la nota d'expedient de Batxillerat en una proporció 40%-60% donen una nota d'accés (fins a un màxim de 10). A partir d'aquí es poden realitzar fins a tres exàmens més de matèries de modalitat. Aquestes notes, sempre que siguin superiors a 5, es multipliquen per la seva ponderació, que pot ser 0,1 i 0,2 en funció de cada universitat i cada carrera i s'obté una nota d'admissió fins a un màxim de 14.

Podeu consultar les [taules de ponderació] i les [notes de tall]

 

 

Estàs aquí:Inici Escola Oferta formativa Batxillerat Pla d'estudis