Daina-Isard

Avancem plegats

Cooperativa d'Ensenyament des de 1969

Educació Infantil

A Educació infantil fomentem el creixement personal i acadèmic dels alumnes, fem una aposta clara per l’ús educatiu de les noves tecnologies i l'Escola multilingüe.
Últimes novetats al
 Blog EI

L'alumnat com a protagonista del seu aprenentatge

 

       
Programació oberta, flexible i adaptada a l'alumne i al grup Desdoblaments per potenciar l'atenció i les necessitats individuals Especialistes d'anglès, de música, de plàstica, de TAC i de psicomotricitat Auxiliars d'infantil. Auxiliars de conversa nadius

 

Què fem 

     
LLENGUA ANGLESA
Desdoblament amb auxiliar de conversa nadiua dues hores i mitja setmanals per fer ciència i experimentació, story time i daily routines. Projectes internacionals. Treballem amb el mètode Artigal per millorar l'expressió i comprensió oral.
LLENGUATGE ESCRIT I MATEMÀTIC 
Treballem amb lletra script. Treball sistemàtic de la part més analítica del llenguatge escrit i del matemàtic a partir d’un treball més individualitzat. 
PSICOMOTRICITAT
Desenvolupar correctament la psicomotricitat dels infants a partir  de jocs dirigits, joc lliure i piscina. Introducció a diferents esports i jocs. Experimentació amb robes, globus, aros, matalassos, ioga... 

TAC  
Aposta clara per l’ús educatiu de les noves tecnologies. Treball de la competència digital amb iPads i dispositius mòbils.

PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA 
Manipular, observar, experimentar, programar, construir...

LLENGUATGE MUSICAL
Potenciar l’expressió i el moviment, el sentit del ritme i la creativitat, i les diferents intel·ligències a partir de la música. 

EL NOSTRE HORT 
Plantem, cuidem, collim i tenim cura d’aquest espai.

CIÈNCIA I EXPERIMENTACIÓ
Experiments, racons de ciència...

LLENGUATGE PLÀSTIC 
Estimulem la creativitat de l’alumnat a través de l’experimentació i la manipulació de materials

 

Com ho fem 

Desdoblaments

Apostem pels desdoblaments per atendre al màxim possible la diversitat i l’especialització de les àrees de música, plàstica, anglès, TAC i psicomotricitat.

Treball per projectes

Treball multidisciplinar, col·laboratiu (alumnes, famílies, experts) i amb l'alumne com a protagonista del seu propi aprenentatge, es parteix dels seus propis interessos i inquietuds.

Racons

El treball per racons delimita, dins de l’aula, diferents espais on els nostres alumnes realitzen de manera simultània diferents activitats de tipus cognitiu, manipulatiu i simbòlic.

Expressió

Ús de diferents llenguatges: matemàtic, lingüístic, científic, simbòlic plàstic i musical. L'alumnat realitza el seu aprenentatge a través dels sentits i de la manipulació.

Llenguatge escrit i matemàtic

Es fa un treball sistemàtic de la part més analítica del llenguatge escrit i del matemàtic a partir d'un treball més individualitzat sobre paper a través de fitxes i de dossiers.

Suport i orientació

Detecció i atenció d'alumnat amb necessitats específiques d’aprenentatge. Departament de suport i orientació. Serveis de logopèdia i psicopedagogia
 

Relació família-escola

 

La relació família-escola es basa en la cooperació, el diàleg i la confiança.

 

     

COMUNICACIÓ

ACCIÓ TUTORIAL

PLA D'ACOLLIDA NOU ALUMNAT

Presencial: diàriament a l'entrada i sortida de l'alumnat.


Ús prioritari del correu electrònic del pare i de la mare per rebre les informacions de l'Escola.


Actualització diària del blog de l'Escola amb les activitats d'aula i de projectes

Conjuntament amb totes les famílies del grup classe: dues reunions de tutoria, la primera abans d’iniciar les classes al setembre i la segona abans de finalitzar el curs al mes de maig.

Individual amb cada família: en funció de les necessitats de l'alumne/a i, com a mínim, dues tutories al llarg del curs. Les famílies poden demanar les tutories que considerin oportunes.

Reunió abans de l'estiu


Berenars amb les famílies


Horari reduït (de 9 a 13h) els tres primers dies de curs

 

 

 

Horaris

Aquests són els horaris d'Educació infantil, que són els mateixos d'Educació Primària. En aquesta etapa tant els horaris com la programació són oberts, flexibles i s’adapten a les característiques del grup classe i a les necessitats de cada moment. L’esbarjo és un espai més d’aprenentatge de joc i de relació.Tot i que fem una divisió del treball per àrees tenim un enfocament globalitzador en l’organització dels continguts d’ensenyament.

Aquest és l'horari dels mestres especialistes d'EI. Cal tenir en compte, d'acord amb les característiques de l'etapa, que aquesta distribució horària pot variar.

Some examples of CNS depressants are antihistamines or medicine for allergies or colds, sedatives, tranquilizers or sleeping visit this site right here A statistically significant increase in the proportion of superficial cells and a corresponding.

 

  Psicomotricitat
Laura Uroz
Plàstica
Belén Raja
Anglès
Laura Garrido
Connie Darilek
Música
Mercè Puig
TAC
Àngels Aloy
EI 3anys A   dilluns dimecres cada dia dijous i divendres dijous
EI 3anys B dimarts dijous cada dia dilluns i dimecres dijous
EI 4anys A dilluns dimecres cada dia dilluns i divendres dilluns
EI 4anys B dimarts dimarts cada dia dimecres i dijous divendres
Ei 5anys A dimecres divendres cada dia dilluns i dimecres dilluns
EI 5anys B dimecres dilluns cada dia dimecres i divendres dimarts


A més d'aquests especialistes, a EI també hi intervenen la Montse Garcia, la Montse Prat i la Maria Bosch, membres del Departament d'orientació i suport.

 

Oberts al món

 • - Dues sortides culturals per curs: una relacionada amb un projecte treballat a l'aula i l'altre es realitza la visita a un museu.
 • - Sortides puntuals dins del municipi.
 • - Colònies a EI 4anys  dos dies i a EI 5 anys tres dies, alternant escola de mar i escola natura de muntanya.
 • - Projectes internacionals com Projecte Polar Bear o el Projecte TEMPO.

 

Piscina

 

Avaluació

En aquest cicle l’avaluació es defineix com el procés d’observació i d'anàlisi sistemàtica del procés d’ensenyament i aprenentatge.
L’avaluació s’entén com un element integrat en el procés d'ensenyament i d'aprenentatge i, per tant, ha de possibilitar:

 • El coneixement de les condicions inicials individuals de cada infant,
 • El coneixement dels progressos que efectua cada infant en el desenvolupament de les seves capacitats.
 • El grau d’assoliment dels objectius establerts.

Per a això, l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes es porta a terme en tres fases:

 • Avaluació Inicial.
 • Avaluació Continuada o Formativa.
 • Avaluació Final o Sumativa.

 

L'aula

 •  Totes les aules estan equipades amb equip informàtic i pissarra digital interactiva (PDI).
 •  Espai acollidor i ampli per a fer diferents tipus d'activitats amb el grup classe i per racons.
 •  La majoria d'aules té un accés directe al pati.

Patis

 •  Espai de patis exclusiu només per Educació Infantil
 •  Zona de joc tova
 •  Zona de sorra
binary trading thailandtrading in binary options

Aula polivalent EI

Aula de plàstica EI

A més dels espais localitzats al voltant de les aules d'Educació Infantil també utilitzem els espais comuns de l'Escola, podeu fer un Tour Virtual per dins de l'Escola aquí. 

 

Serveis

Cuina Pròpia
Més informació
Trasnport comarcal
Més informació
Servei permanència
Matins 8 a 9.15h
Tardes 17 a 19.30h
Més informació


L’Escola ofereix el servei de menjador, amb cuina pròpia. Periòdicament, i per part d’una empresa externa especialitzada, es realitza un control bacteriològic dels productes per tal d’assegurar sempre les perfectes condicions sanitàries del servei.
La vocació comarcal de l’Escola obliga a garantir un servei de transport, que porti l’alumnat de fora d’Olesa (i de la mateixa Olesa) a l’Escola i el retorni a la seva població.
El servei de permanència ofereix un espai amb activitats o zones d'estudi per a l'alumnat en franges no lectives. 

 

Estàs aquí:Inici Escola Oferta formativa Educació Infantil