Daina-Isard

Avancem plegats

Cooperativa d'Ensenyament des de 1969

ESO
Últimes novetats al
 Blog ESO

El Projecte Llindar

L’Escola té dins de la seva identitat la capacitat d’adaptar-se i la capacitat d’innovar, que hem anat posant a prova durant més de 45 anys. No avançar és retrocedir. Per això hem elaborat aquest Projecte Llindar a partir de 5 eixos principals (avaluació, currículum, metodologies, persones i estructures) que permet completar els canvis pedagògics necessaris per assumir un nou paradigma educatiu i construir l’Escola del futur. 

 

Tres tutors a l'aula

En els quatre cursos d’ESO dividim els cursos en tres grups (alfa, beta i gamma). Aquesta divisió permet un grup d’alumnes més reduït i, per tant, una atenció més personalitzada. 

 

Àmbits

Les assignatures s’organitzen en àmbits on cada curs treballa utilitzant diferents metodologies i realitzant anualment un projecte d’àmbit i multidisciplinar: 

LLENGÜES

   

HUMANITATS

   

STEAM

   

ARTS I EXPRESSIÓ

Català

Castellà

Anglès

Francès

      

Història

Geografia

Economia

filosofia

Cultura Clàssica

      

Matemàtiques

Biologia

Física

Química

Tecnologia

      

Música

Dibuix

Plàstiques

Imatge i so

Educació física

 

Els espais pedagògics

Espais flexibles, transformables ràpidament en espais per a 24, 36 o 72 alumnes, per poder treballar en grups, en assemblea, de forma cooperativa, individual i amb una major atenció personalitzada. Aquesta configuració oberta facilita diferents formes de distribució, permetent el treball col·laboratiu, per projectes, amb la intervenció d’un major nombre de professors en el mateix grup. D’altra banda, els nous espais de pas es dissenyen també com a espais pedagògics.

 

Projecte Daina 1x1

Amb aquest projecte es pretén fomentar la innovació pedagògica, experimentar l'aplicació de les noves tecnologies en el procés d'ensenyament-aprenentatge i millorar la competència digital dels alumnes.

L'escola ha apostat per una personalització dels continguts, de manera que l'equip docent de secundària ha fet un gran esforç per elaborar els seus materials propis, que a través del moodle de l'escola, posen a disposició de l'alumnat. Materials que s'ajusten més a la realitat de cada classe i que, per tant, donen una resposta més adequada a les necessitats de l'alumnat. Per tant, la tendència ha estat la d'anar eliminant progressivament el llibre de paper i el llibre de text digital i fomentar l'elaboració de material propi, amb el consegüent estalvi econòmic que suposa això per les famílies.


Per dur a terme tot això calen unes aules globals dotades de:

  •  Ordinador
  •  Pissarra digital interactiva (PDI) i   Projector
  •  Xarxa sense fils amb connexió a Internet

Cada alumne d'ESO disposa d'un ordinador, adquirit per la família, per ús docent. És important entendre que aquest és una eina pedagògica més que permet enriquir els recursos que es poden utilitzar a l'aula i que, per tant, conviu amb altres eines tradicionals.

El projecte 1x1 té el suport significatiu del departament TAC de l'escola, que organitza anualment unes jornades de formació per les famílies nouvingudes al projecte.

El projecte de Sant Jordi

Cada any l'alumnat de 3ESO prepara l'obra de la llegenda de Sant Jordi que es representa al Nou Teatre de La Passió d'Olesa davant de tota l'Escola. És un projecte multidisciplinar en què hi ha la implicació de tot l'alumnat estructurat en comissions.

 

 

Les llengües

L’objectiu pedagògic del Daina Isard és que els alumnes surtin de l’escola dominant el màxim nombre d’idiomes possibles.

Per aquest motiu s’ha fet un esforç molt gran per potenciar la llengua anglesa a tota l’escola. Això es tradueix a secundària amb un seguit de mesures:

 •  Augment de la dedicació horària del personal docent. En aquest sentit a 1 i 2 d’ESO es fan desdoblaments per poder atendre de forma més adequada a aquells alumnes que presenten certes dificultats amb aquesta matèria. I a 3 i 4 d’ESO amb la presència permanent de tres professores, cosa que permet treballar en grups més reduïts i, per tant, permet fer una atenció més personalitzada de l’alumnat.
 •  L’aposta per introduir la llengua anglesa en altres àrees curriculars. El que es pretén és que els alumnes puguin desvincular l’ús de l’anglès de l’àmbit de l’assignatura de llengua anglesa i puguin utilitzar la llengua com un recurs pedagògic més, però sempre sense que això suposi un perjudici per la impartició de la matèria en qüestió.
 •   Preparar l’alumnat per obtenir una acreditació equivalent als nivells que s’estableixen en el Common European Framework of Reference for Languages adequat al nivell d’anglès de l’alumne més que al curs acadèmic que està cursant (PET/KET/ FIRST).

A part de la llengua anglesa, l’escola també ofereix la possibilitat de cursar Llengua francesa, durant tota l’etapa de l’ESO, a través de l’oferta de matèries optatives de cada curs. Emmarcat dins del projecte de llengua francesa, l’escola ofereix la possibilitat cada dos anys de realitzar un intercanvi amb escoles de França, per tal que els alumnes puguin viure una experiència diferent que els permeti posar en pràctica tot allò après i millorar el seu nivell.

Més informació: Projecte Anglès 3-18

Foment de la Ciència i la Tecnologia

L’escola disposa de quatre laboratoris (biologia, física, química i tecnologia), que res tenen a envejar a les instal·lacions de les universitats catalanes, que permeten que l’alumnat pugui experimentar de manera pràctica tot allò que ha après prèviament a l’aula, en un entorn adequat i controlat.

Pel que fa a les matemàtiques a 1 i 2 d’ESO s’oferta una matèria optativa que en funció de l’alumnat serveix per reforçar o ampliar els continguts treballats a classe. I a 3 i 4 d’ESO es fan desdoblaments per poder de atendre forma més adequada i en grups més reduïts a aquells alumnes que presenten certes dificultats en la matèria.

També se celebren jornades i setmanes de la ciència i la tècnica, en les quals s’organitzen xerrades, experiències, tallers, ... que complementen i amplien el fet a classe. Aquest any, per exemple, es van celebrar unes conferències sobre química a càrrec de Marc Boada, un dels col·laboradors habituals del programa “Què, qui, com?”. I l’any passat va venir el Dani Jiménez, que actualment col·labora fent ciència al programa “La partida” de tv3.

Les arts

L’escola ha apostat per potenciar l’àrea de visual i plàstica, amb l’objectiu d'ampliar l'hortitzó dels alumnes de cara al batxillerat. Cosa que es tradueix:

 •  Augmentant la dedicació horària i, per tant, el nombre de personal qualificat.
 •  Remodelant les aules i dotant-les del material adequat pel desenvolupament de la matèria.

Sortides culturals

Es duen a terme sortides culturals i a 2ESO es va de convivències i a 4ESO es fa un viatge de final d’etapa. A 2ESO els últims anys hem anat a Planes de Son i a 4ESO a Itàlia.

Matèries optatives

S’oferta a cada curs una gran varietat de matèries optatives, on es combinen matèries de reforç amb d’altres d’ampliació de continguts.

1ESO

bloc 1
 •  Religió
 •  Cultura i valors ètics

bloc 2
 • Projet du Français I
 •  Projecte Cooperativa agrícola

2ESO

bloc 1
 •  Religió
 •  Història i cultura de les religions
 •  Univers de lectura

bloc 2
 •  Projet du Français II
 •  Projecte de Comunicació

3ESO

bloc 1
 •  Religió
 •  Cultura i valors ètics

bloc 2
 •  Taller de teatre
 •  Projet du Français III
 •  First Lego League
 •  Emprenedoria
 •  Cultura clàssica

 

Itineraris de 4ESO

A 4ESO l'alumnat té l'oportunitat de poder escollir un dels 3 itineraris per a encarar el seu futur.

AFísica i Química
Biologia i Geologia

BFísica i Química
Tecnologies

CLlatí
A escollir: Física i Química o bé Informàtica

 

       

I també cal escollir una tercera assignatura optativa entre:
 

 •  Plàstica
 •  Música
 •  Segona Llengua (francès) 

Horaris

 

AL'alumnat de 4ESO adopta l'horari de Batxillerat els dijous i divendres començant la seva jornada lectiva a les 8.15h i acabant-la a les 2.45h.

 

 

 

L'aula

 •  Totes les aules estan equipades amb equip informàtic i pissarra digital interactiva (PDI).
 •  Les aules tenen accés a recursos com el carro de portàtils o el carro d'ipads.

 

 

Serveis

Cuina Pròpia
Més informació
Trasnport comarcal
Més informació
Servei permanència
Matins 8 a 9.15h
Tardes 17 a 19.30h
Més informació


L’Escola ofereix el servei de menjador, amb cuina pròpia. Periòdicament, i per part d’una empresa externa especialitzada, es realitza un control bacteriològic dels productes per tal d’assegurar sempre les perfectes condicions sanitàries del servei.
La vocació comarcal de l’Escola obliga a garantir un servei de transport, que porti l’alumnat de fora d’Olesa (i de la mateixa Olesa) a l’Escola i el retorni a la seva població.
El servei de permanència ofereix un espai amb activitats o zones d'estudi per a l'alumnat en franges no lectives. 

 

Estàs aquí:Inici Escola Oferta formativa ESO