Daina-Isard

Avancem plegats

Cooperativa d'Ensenyament des de 1969

Titulacions oficials

 

 

Exàmens oficials. Som Escola examinadora

Des del curs 2012-2013 s'ofereix a l'alumnat l'oportunitat d'examinar-se de manera voluntària als exàmens oficials de Cambridge dins de l'horari lectiu. Els exàmens de Cambridge ESOL són reconeguts a nivell mundial.  Cambridge ofereix un compromís de qualitat, suport als professors i candidats així com adaptació a les característiques de tots els candidats.  Entre els molts beneficis per l'alumne podem destacar una alta motivació i confiança i  un reconeixement internacional del seu domini de la llengua. 


 Segons el nivell d'anglès es proposen diferents exàmens.

YLE

 Exàmens per a nens entre 7 i 12 anys.

 •  Dissenyats utilitzant continguts adaptats a les necessitats dels nens i nenes

 •  3 parts (Comprensió lectora i Expressió escrita, Comprensió auditiva i Expressió oral)

 •  Els candidats reben un certificat amb el nombre d’"escuts" que han obtingut a cada part

 •  3 nivells: Starters, Movers y Flyers   

Un bon resultat al Nivell Movers és equivalent al nivell A1 del Marc de Referència Europeu.

KET & PET

El KET for Schools es correspon al nivell A2 del Marc comú Europeu de Referència per les Llengües (MCER). En aquest nivell els alumnes han de ser capaços de:

 •  Interactuar amb nadius que parlen lenta i clarament.

 •  Comprendre preguntes i instruccions senzilles

 •  Expressar opinions i necessitats senzilles

 •  Complimentar formularis i escriure cartes o postals amb missatges breus que contenen informació personal

KET for Schools consta de tres parts:

 •  Lectura i escriptura

 •  Comprensió auditiva

 •  Expressió Oral

El PET for Schools es correspon al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER). En aques nivell els alumnes han de ser capaços de:

 

 •  Comprendre i  realitzar preguntes de forma adequada, així com donar respostes apropiades.

 •  Parlar amb llibertat de vocabulari sobre diferents temes.

 •  Comprendre diàlegs i monòlegs a nivell oral sobre un  ventall de temes de la vida quotidiana, tant en contextos formals com informals.

 •  Entendre  i  escriure textos tant formals com informals.
 •  Expressar-se clarament sobre temes d’interès personal.

 

Entendre  i  escriure textos tant formals com informals.

PET  for Schools consta de tres parts:

 •  Lectura i escriptura

 •  Comprensió auditiva

 •  Expressió Oral

FCE First Certificate in English

Cambridge English: First  for Schools, és una nova versió de l’examen Cambridge English: First amb continguts i temes específicament orientats cap als interessos i experiències dels estudiants en edat escolar.

 •  Segueix exactament el mateix format i es correspon amb el mateix nivell que Cambridge English: First

 •  S’obté el mateix certificat internacionalment reconegut  Cambridge English: First

 •  És reconegut a nivell mundial per institucions d’educació superior, empreses i organismes governamentals com a prova de la competència lingüística de l’alumne

L’examen s’emmarca en el nivell B2 – en aquest nivell els candidats són capaços d’utilitzar la llengua de manera independent en l’àmbit laboral i acadèmic. Al nivell B2 els candidats són capaços de:

 •  Mantenir converses sobre una varietat àmplia de temes.

 •  Prendre notes quan algú parla o escriure cartes que contenen una varietat de temes que poden no ser habituals

 •  Expressar opinions, justificar-les i aportar el seu propi punt de vista.

 •  Respondre a preguntes previsibles o objectives

.

 

El projecte d'anglès també va de la mà amb les activitats d'idiomes fora l'horari lectiu.

 

 

Estàs aquí:Inici Idiomes Titulacions oficials