Apple ID

Apple ID

L'Apple ID és un identificador format per una adreça de correu electrònic i una contrasenya que serveix per autenticar en els diferents serveis d'Apple, com ara iTunes i Apple Store.

Els Apple ID són indispensables per poder realitzar descàrregues d'aplicacions, llibres i subscriure a cursos d'Apple. Totes aquestes descàrregues i adquisicions s'associen a l'Apple ID, per tant no depenen del dispositiu on s'emmagatzemen. Això és molt útil ja que en cas de pèrdua o trencament, podrem restaurar les aplicacions i continguts obtinguts en un nou dispositiu.

Podem diferenciar dos tipus d'Apple ID:

 

Apple ID Gratuït

Realment els Apple ID s no tenen cost, amb gratuït ens referim a aquells ID s que no tenen cap configuració de pagament. En el cas de de l'Escola, és aquest el tipus d'Apple ID que haurà de tenir l'alumne.

Aquest tipus d'Apple ID és el que utilitzarem a l'Escola.

 

Apple ID amb targeta de dèbit / crèdit associada

Apple permet incloure en l'ID informació de pagament per realitzar compres en els seus serveis. Aquest tipus d'Apple ID no és recomanable per als alumnes, ja que de forma intencionada o no, podrien arribar a fer compres no desitjades.

 

Seguretat dels Apple ID

Els ID d'Apple disposen d'una sèrie de mecanismes de seguretat que dificulten el robatori, hackeig i suplantació del compte. Així mateix també possibiliten la recuperació del mateix en cas d'oblit de la contrasenya. 

Per poder fer una bona configuració de l'Apple ID i tenir la possibilitat de recuperar o restablir haurem de prestar especial atenció als següents elements:

 

Contrasenya

La contrasenya dels Apple ID ha de comptar amb un mínim de 8 caràcters, almenys 1 lletra majúscula i 1 lletra minúscula. Dit així sona una mica complicat, però "Albert35", seria un exemple de contrasenya vàlida.

 

Preguntes de seguretat

En cas d'oblit de contrasenya, respondre a les preguntes de seguretat pot ser una forma de recuperar-la. Durant el procés de creació se'ns mostraran tres desplegables des dels quals podrem seleccionar les diferents preguntes amb un quadre de text sota en el qual escriurem la resposta. Són obligatòries i les respostes que escrivim són sensibles a majúscules i minúscules pel que es recomana encaridament apuntar tant les preguntes com les respostes.

 

Correu de recuperació 

També hi ha la possibilitat de restablir la contrasenya de l'Apple ID a través d'un correu de recuperació. Aquest correu mai ha de ser el mateix que el de l'Apple ID, pot ser el del pare o mare de l'alumne i ha de ser accessible.

En cas de no recordar la contrasenya, no haver apuntat les preguntes de seguretat i no tenir accés al correu de recuperació, haurem perdut el nostre Apple ID i totes les aplicacions i continguts associats a ell. Així que recorda apuntar tot en un document que puguis consultar més tard.