Avís Legal

Index

FAQ


L'Apple ID és un identificador format per una adreça de correu electrònic i una contrasenya que serveix per autenticar en els diferents serveis d'Apple, com ara iTunes i Apple Store.Els Apple ID són indispensables per poder realitzar descàrregues d'aplicacions, llibres i subscriure a cursos d'Apple. Totes aquestes descàrregues i adquisicions s'associen a l'Apple ID, per tant no depenen del dispositiu on s'emmagatzemen. Això és molt útil ja que en cas de pèrdua o trencament, podrem restaurar les aplicacions i continguts obtinguts en un nou dispositiu.


Els comptes de correu que crea el Daina-Isard per als seus alumnes utilitzen la tecnologia de Google dins d'un entorn controlat pel departament TAC de l'Escola. Durant el curs l'alumne necessitarà uns serveis de Google per emmagatzemar els seus documents i treballs. Gràcies a aquests comptes es pot donar un suport tècnic a l'alumne en cas d'oblit o pèrdua de la contrasenya, de manera que mai perdi el compte.


Hi ha diferents maneres de fer una còpia de seguretat de les dades que conté un iPad. La forma que recomanem és la de l'emmagatzematge dels treballs desenvolupats pels alumnes a Google Drive. Són accessibles des de qualsevol lloc, independentment del dispositiu des del qual s'accedeixi i s'associen al compte de l'alumne.També es pot activar la opció de còpia de seguretat amb iCloud. En cas d'extraviament de l'iPad facilita recuperar les configuracions i dades que conté l'iPad.


No cal un coneixement a fons de l'iPad per fer un seguiment del treball de l'alumne. L'alumne accedeix als llibres i desenvolupa els seus treballs fent ús de determinades aplicacions, saber quines són aquestes aplicacions facilita molt la tasca; segons el curs poden variar, però de forma genèrica seran les següents:

  • Pages - Documents de text
  • Keynote - Presentacions, treballs, etc ...
  • Numbers - Fulls de càlcul, quadrants, taules, etc ..
  • Google Drive - Magatzem de treballs creats per l'alumne.
  • Segons el curs i el professor, l'alumne podrà utilitzar unes o altres.

Un perfil és un arxiu que s'instal·la dins de l'iPad i activa o desactiva funcions del dispositiu. Gràcies a ells es pot activar la navegació per llocs determinats, eliminar els xats o la possibilitat d'esborrar el dispositiu.


S'aconsegueixen dos objectius mitjançant els perfils:

  • Limitar l'ús indegut del dispositiu i eliminar funcions que no són necessàries per al curs o que suposen una distracció.
  • Registrar cada dispositiu en un inventari en què apareguin les aplicacions instal·lades i l'estat del dispositiu.

De l'experiència de l'ús de l'iPad s'ha treballat en un model de perfils que permet l'aplicació de les restriccions i limitacions segons les necessitats dels alumnes, els pares o el curs.


En la majoria de casos, els alumnes poden tenir accés a milers de continguts a internet, no només des dels seus iPads sinó des de qualsevol altre dispositiu. Creiem que de res serveix limitar les possibilitats de l'iPad per evitar l'ús indegut dins del centre, si fos d'ell els alumnes segueixen fent un ús irresponsable d'aquest recurs. Educar els alumnes en l'ús de les noves tecnologies és part fonamental del Projecte iPad. Per aquesta raó el model de perfils que s'aplica als dispositius permet eliminar les restriccions del dispositiu de l'alumne en funció del responsable que sigui.


Com a eina tecnològica que és, l'iPad té múltiples possibilitats lúdiques. Però tant alumnes com pares han de ser conscients que durant el curs acadèmic, l'iPad és un dispositiu per a treball i exclusiu ús de l'alumne. Per aquesta raó, les aplicacions, llibres i el programari de l'iPad seran els que s'hagin definit per a cada classe i curs.


Pel que fa als mètodes d'aprenentatge tradicionals l'iPad genera més distraccions. Per aquesta raó és més important la implicació de pares i professors en la supervisió del treball dels alumnes. Des del centre, els professors a peu d'aula i els perfils dels dispositius limiten en gran mesura la distracció, però l'educació i la implicació dels pares en el treball diari de l'alumne són més necessaris amb l'iPad.


Tecnoadiccions, guia per a les famílies - Fundació Mapfre

Gestió de permisos de les nostres xarxes socials - Myproteccion