Resultat enquestes de valoració 19-20

Des de l'Escola vetllem per millorar contínuament, per aquest motiu, com Escola demanem anualment l'opinió dels cooperativistes i a l'alumnat per així, intentar construir una escola millor entre tots. Aquest curs, hem obtingut més de 270 respostes en l'enquesta de qualitat realitzada als cooperativistes durant el mes juny. D'ella, destaquem els següents punts:

Nivell acadèmic de l'Escola 8,4
La innovació pedagògica del projecte educatiu de l'Escola 8,1
La comunicació Tutor-famílies 8,4
L'acompanyament que fa el tutor o la tutora als vostres fills i filles 8,4
L'orientació acadèmica i personal rebuda en les entrevistes amb els tutors o tutores dels vostres fills i filles 8,3
L'atenció rebuda a secretaria 8,5
El sistema d'enviament de notes i rebuts a través de la plataforma Alexia Famílies 8,3
Comunicació Escola-Famílies (sistema de gestió) 8,2
La pàgina web del Centre 8,0
Les xxss del Centre: 8,1
La oferta d'activitats extraescolars esportives (AEEDI) 6,5
La oferta d'activitats extraescolars culturals (Espai de Cultura) 7,5
El projecte de càpsules formatives Llavors 7,6
El servei de menjador 7,8
El servei de transport 7,6
El servei de permanències 7,9
Grau de satisfacció en relació amb la implicació de les famílies a l'Escola 7,3
Grau de satisfacció global amb el Centre 8,1

 

Aquests són els mots que més s'han utilitzat per definir l'Escola.