Presentació

Cooperativa d'Ensenyament

La Cooperativa d’Ensenyament Daina-Isard és una cooperativa de consum orientada a l’àmbit educatiu. Té en l’Escola Daina-Isard el seu principal servei. La singularitat del model, que és relativament poc estès al nostre país, radica en el fet que les mares i els pares que porten el seus fills a l’Escola són els propietaris de la Cooperativa a parts iguals i que, per tant, poden intervenir en les decisions que afecten el rumb, organització i accent sobre el que es vol orientar l’ensenyament de l’Escola Daina-Isard. L’Escola va néixer el 1969 i es va constituir com a Cooperativa el 1975.

La Cooperativa Daina-Isard té actualment 589 socis i 851 alumnes. n les diverses activitats que organitza. La Cooperativa ofereix altres serveis com ara l'Escola de famílies, el Teatre i les Colònies d'Estiu, o bé, l'Associació Esportiva Escolar i l'Espai de Cultura els quals mobilitzen centenars d'alumnes amb la pràctica de l'esport i en activitats culturals.

 

 

 

L'Assemblea, en la qual hi participen tots els socis, és l'òrgan màxim de decisió de la Cooperativa, i delega les funcions executives ordinàries al Consell Rector format per dotze membres que s'escullen democràticament. El Consell Rector escull el President de la Cooperativa. L'Assemblea també escull el Director General de la Cooperativa.