Canvis EI

Indicacions específiques de cada etapa

 

Educació Infantil

 • A EI 3anys l’alumnat disposarà en tot moment de dos professionals a l’aula per poder garantir una millor atenció personalitzada.
 • L’alumnat anirà sense mascareta dins l’aula, però tot l’equip que està en contacte amb els nens i nenes en portarà.
 • S’incrementarà la neteja i la desinfecció de tots els espais de l’aula i altres espais, així com els materials i llibres de lectura.
 • Es mantindran els grups estables a les aules i als altres espais com el menjador o l’exterior.
 • Des de tutoria, es treballaran els hàbits d’higiene (rentar mans, estornudar, tossir...) a partir de diferents presentacions i activitats.
 • Es mantenen les especialitats, tret distintiu del nostre projecte, limitant el nombre de contactes.
 • Cada grup establa disposarà del seu material de pati

 

Horaris i indicacions per a l’arribada i la sortida

A continuació es poden veure els horaris per a l’arribada i la sortida, així com el circuit que garanteix evitar el màxim les aglomeracions. Cal, en tot cas, que eviteu les trobades a l’exterior del Centre i respecteu al màxim les franges horàries i el circuit.

Les famílies d’Educació Infantil poden entrar al Centre a portar i recollir l’alumne/a. Per deixar l’alumne cal entrar per la porta d’EI del Carrer Montseny i sortir per la porta d’EI del Carrer Cerdanya. Per recollir l’alumne, cal entrar pel Carrer Cerdanya i sortir pel Carrer Montseny.

 

GRUP MATÍ ENTRADA->SORTIDA TARDA ENTRADA->SORTIDA
EI 3anys 9.10h c.Montseny -> c.Cerdanya 15.00h c.Montseny -> c.Cerdanya
13.00h c.Cerdanya -> c.Montseny 17.10h c.Cerdanya -> c.Montseny
EI 4anys 8.50h c.Montseny -> c.Cerdanya 15.00h c.Montseny -> c.Cerdanya
13.00h c.Cerdanya -> c.Montseny 16.50h c.Cerdanya -> c.Montseny
EI 5anys 9.00h c.Montseny -> c.Cerdanya 15.00h c.Montseny -> c.Cerdanya
13.00h c.Cerdanya -> c.Montseny 17.00h c.Cerdanya -> c.Montseny

 

 • La família haurà d’abandonar el Centre un cop hagi acompanyat el seu fill/a.
 • En el cas de les famílies d’EI amb germans a 1, 2 i 3EP, l’alumnat podrà pujar sol per la rampa que comunica el pati d’EI amb el pati de CI d’EP. En cas que la família el vulgui acompanyar, ho haurà de fer per fora el recinte.
 • En cas de diferències horàries entre germans, contacteu amb el tutor per gestionar-ho.
 • L’alumnat que utilitzi el servei de transport accedirà al Centre per la porta de Secretaria i tant l’accés com el moviment fins a les respectives aules el realitzarà amb dels monitors de transport.

Entregar alumne/a
Carrer Cerdanya -> Carrer Montseny

Recollir alumne/a
Carrer Cerdanya -> Carrer Montseny