Mesures d'actuació

Mesures i pautes d’actuació

 

En cas de simptomatologia

 • L’Escola disposa d’una coordinadora Covid, que és la Montse Herrera.
 • En cas que es detecti que un alumne/a presenta simptomatologia compatible amb la COVID-19 se l’aïllarà en un espai específic i es contactarà a la seva família per tal que el vingui a recollir per portar-lo al metge.
 • Des de l’Escola es contactarà amb el CAP per informar d’un possible cas i facilitar-ne la traçabilitat.
 • Per tal de reincoprorar-se, haurà de tenir absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós i sense haver pres cap fàrmac les darreres 48 hores.
 • En tot moment, el tutor vetllarà pel seguiment d’aquest cas i facilitarà la implementació del pla d’educació online.

 

En cas d’haver-hi un confirmat de COVID

 • En cas d’un contagi a l’Escola, sigui d’un alumne/a, d’un membre de l’Equip Docent, s’informarà  les famílies i se seguiran les indicacions de l’Administració.
 • Tal i com marca el Protocol dels Centres Educatius, a dia d’avui, per a la gestió del Còvid d’Educació, l’alumne/a podrà retornar a l’escola després del període de quarantena establert pel metge.

 

En cas de confinament

 • En el cas d’un confinament total de l’escola durant 14 dies o més, l’Escola seguirà les instruccions del Departament d’Educació i mantindrà el compromís educatiu realitzant l’activitat telemàticament seguint el pla d’educació online.
 • En cas de confinaments puntuals i de petits grups, es dissenyarà el model de treball més convenient per a cada situació, per tal de garantir la continuïtat del treball.
 • Per garantir que totes les famílies disposen d’un dispositiu per poder realitzar la formació telemàticament, es farà una base de dades amb les possibles necessitats a l’inici de curs que permetrà actuar de la forma més ràpida.
 • En cas de ser necessari per un confinament llarg, es realitzaran reunions virtuals als diferents cursos per encarar les noves necessitats educatives.

 

Pla d’ensenyament online

 • L’Escola ha dissenyat un pla d’ensenyament online seguint la metodologia blended learning que permetrà que convisquin el model presencial i el telemàtic.
 • El pla té l’objectiu principal de permetre una cómoda adaptació en els possibles canvis de model educatiu, ocasionats per la situació de pandèmia, passant de presencial a online i viceversa de la forma més amable possible per les famílies, l’alumnat i el professorat de l’Escola.
 • Es mantindrà l’ús de Moodle i Classroom com a eines de treball i de comunicació amb l’alumnat.