Mesures de prevenció

Mesures de prevenció d’obligat compliment

 

Els tutors i professors durant els primers dies explicaran, presentaran, practicaran i comprovaran l’aplicació de les mesures de prevenció dels alumnes, que són les següents:

 • La mascareta és obligatòria per a tot l’equip humà del Daina-Isard i per a tot l’alumnat a partir de 1EP. Als cursos d’EI, l’alumnat podrà estar dins de l’aula sense mascareta. De la mateixa manera, és obligat que tothom que accedeixi a l’Escola dugui la mascareta posada.
 • És necessari portar un de  mínim dues mascaretes. Una posada des de casa i una a la motxilla. (Cal fixar-se en què disposin d’homologació oficial de filtració vírica, i seguir les indicacions del nombre de rentats del producte). Es recomanable, especialment a EI i CI d’EP marcar les mascaretes amb el nom a l’exterior. 
 • Cal seguir en tot moment les recomanacions de seguretat de cada espai. Les instal·lacions de l’Escola disposaran de cartells amb les indicacions corresponents.
 • L’alumnat estarà autoritzat a treure’s la mascareta en les activitats d’Educació Física i sempre que la distància interpersonal sigui d’1,5 metres o l’equivalent a 2,5 m2 i sempre que el professor ho validi.
 • L’alumnat  es rentarà les mans mínim cada dues hores amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic, seguint el protocol de rentat de mans quan entrin a classe, abans i després d’anar al lavabo i de dinar i quan es manipuli la mascareta.
 • L’equip de treballadors i l’alumnat vetllaran perquè els espais utilitzats es ventilin regularment, a més, molts espais estaran ventilats permanentment.
 • L’alumnat i el professorat desinfectaran els materials després del seu ús amb l’esprai desinfectant i paper (teclats i ratolins, espais de taula, material escolar i les superfícies utilitzades).
 • Es respectaran les indicacions marcades dels recorreguts dins del recinte escolar (per tal que no hi hagi encreuaments generalitzats).
 • L’alumnat no podrà compartir els estris de treball propis (llapis, bolígrafs, retoladors...) ni podran portar joguines de casa (tampoc pilotes).
 • Les famílies hauran de garantir que els seus  fill/es arriben a l’escola sense cap simptomatologia i, per tant, hauran  de prendre’ls  la temperatura. De la mateixa manera, l’Escola prendrà la temperatura a l’alumnat d’EI i d’EP durant el matí.
 • Es proporcionarà el gel hidroalcohòlic i se’n podrà disposar en els diferents llocs de treball i a les aules. Si l’alumne desitja portar-ne un de propi, podrà fer-ho.
 • Per tal d’evitar contagis, es limita l’ús de la font de l’Escola pel rentat de mans. L’alumnat haurà de portar una ampolla d’aigua plena de casa. 
 • Per tal de reduir al màxim possible els encreuaments i per prevenir el contagi, s’han reorganitzat alguns espais per tal que les zones corresponents a cada grup classe siguin estables i fixes, per poder tenir la traçabilitat de contactes.
 • Les famílies a partir de 3EP no podran accedir al recinte escolar excepte per a les entrevistes de tutoria a Secretaria i qualsevol gestió administrativa durant la jornada escolar. En el cas de les famílies d’EI i 1 i 2EP, només podreu entrar fins a la porta del pati d’EI i de CI d’EP seguint el recorregut i l’horari marcat.
 • És molt recomanable que els alumnes no portin anells, braçalets, penjolls, complements ja que dificulten la higiene. També és recomanable portar els cabells recollit.
 • El primer dia de curs s’explicarà a tot l’alumnat la normativa de prevenció que caldrà seguir. En cas d’incompliment i si es creu necessari, s’aplicaran sencions.