Copisteria i impressió

Servei de copisteria i impressió per alumnat

 

Des del curs 2013-2014  l'Escola ha posat en funcionament un equip multifunció de blanc/negre i color destinat a l’alumnat. El trobareu al passadís entre la mediateca i Secretaria. Aquest equip permet

  • Fotocopiar
  • Imprimir un treball enviat des d'un PC de l'Escola: (Disponible des de l’Aula Montserrat)
  • Imprimir un treball des d'un llapis de memòria
  • Escanejar un document i enviar-lo per correu.

Així doncs l’alumnat disposa a la mateixa Escola d’un nou servei que pot utilitzar en cas de necessitar imprimir un treball. Molt útil si l’equip de casa s’ha quedat sense tinta. De moment està disponible per a l’alumnat d’ESO i Batxillerat.

Usuaris

Per poder accedir a la màquina l’alumnat ha d’entrar amb el seu ID del DAINA (ex: a00999) i contrasenya.


Crèdit

Per a poder copiar i imprimir és necessari tenir crèdit. Aquest es pot carregar en efectiu a la mateixa Secretaria de l’Escola. El crèdit s’assignarà al nom d’usuari. El preu de les còpies és gairebé a cost. La còpia en DIN-A4 en B/N té un preu de 0,025€ i en color 0,08€. En el cas del DIN-A3, la còpia en B/N té un preu de 0,05€ i en color de 0,16€. 

[ Manual d'ús de les impressores ]