Avís Legal

Avís legal

 1. Drets de Propietat Intelectual
  1. La totalitat del contingut d'aquest lloc web, ja sigui textos, imatges, sons, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa, i els programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de Daina Isard, SCCL o, en el seu cas, dels seus llicenciants, que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar.
  2. En particular, però sense limitar la generalitat de l'obligació de l'usuari expressada en el paràgraf anterior, queden prohibides la reproducció, excepte per a ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest lloc web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats sota l'autorització expressa de Daina Isard, SCCL i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de Daina Isard, SCCL dels indicats drets de propietat intelectual.
  3. Queda així mateix prohibit descompilar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d'ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d'aquest lloc web i dels serveis en ella continguts, així com realitzar, respecte a tot o part de tals programes, qualsevol dels actes d'explotació referits en el paràgraf anterior. L'usuari del lloc web s'haurà d'abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en la mateixa.

 2. Protecció de dades
  1. La informació que rep el Daina Isard, SCCL dels usuaris d'aquest lloc web, a través de les consultes on-line o de la tramesa de formularis, és tractada amb la màxima confidencialitat. En el cas de les consultes on-line, aquesta informació és utilitzada exclusivament per respondre a les qüestions plantejades; i en el suposat de la tramesa de formularis, a fi de dur a terme la selecció de candidats. La informació rebuda no és utilitzada per a cap altre finalitat.
  2. Daina-Isard, SCCL no utilitza cookies per accedir a informació relativa als usuaris del lloc web. Tanmateix, es reserva el dret de modificar el seu criteri respecte a l'ús de cookies.
  3. Algun dels serveis inclosos en aquest lloc web i, en particular, la tramesa de formularis curriculars, exigeixen la recollida de dades personals. Per a la prestació d'aquests serveis, Daina-Isard necessita demanar de l'usuari determinades dades que es consideren imprescindibles. Durant el procés de recollida de les dades, l'usuari serà informat del caràcter necessari dels mateixos. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació dels serveis.
  4. En relació amb les dades demanades en la forma prevista en els apartats anteriors, l'usuari podrà exercitar els drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent, així com el dret de revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades. Tals drets podran ser exercitats per l'usuari o, en el seu cas, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i firmada, dirigida a la següent adreça: Daina-Isard, SCCL Departament TAC, C/Cerdanya, 15 08640, Olesa de Montserrat (Barcelona). La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocopia del Document Nacional d'Identitat o passaport, i contingut concret del dret exercit.
  5. Daina-Isard, SCCL guardarà les dades de caràcter personal que hagi demanat, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats. Daina-Isard, SCCL complirà aquests deures d'acord amb l'establert per la normativa aplicable
 3. Identificació del titular del domini

  En compliment del deure d'informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es publiquen les següents dades:El titular d'aquesta website és: Daina-Isard Cooperativa d'Ensenyament amb domicili a Carrer Cerdanya 15, 08640 Olesa de Montserrat amb número de CIF: F08674889.

Telèfon de contacte: 93 778 09 94

Correu electrònic de contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.