Daina-Isard, Cooperativa

Cooperativa d'Ensenyament

La Cooperativa d’Ensenyament Daina-Isard és una cooperativa de consum orientada a l’àmbit educatiu. Té en l’Escola Daina-Isard el seu principal servei. La singularitat del model, que és relativament poc estès al nostre país, radica en el fet que les mares i els pares que porten el seus fills a l’Escola són els propietaris de la Cooperativa a parts iguals i que, per tant, poden intervenir en les decisions que afecten el rumb, organització i accent sobre el que es vol orientar l’ensenyament de l’Escola Daina-Isard. L’Escola va néixer el 1969 i es va constituir com a Cooperativa el 1975.

La Cooperativa Daina-Isard té actualment 589 socis i 851 alumnes. n les diverses activitats que organitza. La Cooperativa ofereix altres serveis com ara l'Escola de famílies, el Teatre i les Colònies d'Estiu, o bé, l'Associació Esportiva Escolar i l'Espai de Cultura els quals mobilitzen centenars d'alumnes amb la pràctica de l'esport i en activitats culturals.

 

 

 

L'Assemblea, en la qual hi participen tots els socis, és l'òrgan màxim de decisió de la Cooperativa, i delega les funcions executives ordinàries al Consell Rector format per dotze membres que s'escullen democràticament. 

 

El Consell Rector

Els càrrecs, nomenats pel Consell Rector, són els de President, Sots-President, Secretari, Tresorer i vocals.


Anna Maria Valero Molet

Presidenta 
Membre des de desembre de 2014


Laura Bosch Pita

Vicepresidenta
Membre des de gener de 2019


Eva Buch Garcia

Vocal
Membre des de febrer de 2016


Jorge García Díaz

Vocal
Membre des de gener de 2019


Esteve Prieto Esteban

Vocal
Membre des de desembre de 2016


Sandra Font Rubiralta
Secretària
Membre des de febrer de 2020


Joan Gabarró Miras

Tresorer
Membre des de febrer de 2020


Montse Jiménez
Vocal
Membre des de febrer de 2020


Sílvia Peña Cadierno

Vocal
Membre des de gener de 2014


Marc Galitó Morral 

Vocal
Membre des de febrer de 2020


Ángels Ponce Ribas

Vocal
Membre des de desembre de 2016


Elisabet Galindo Ramos

Vocal
Membre des de desembre de 2017

  

Els Estatuts de la Cooperativa

Els estatuts són la base jurídica sobre la qual s'assenta la Cooperativa d'Ensenyament Daina-Isard. En ells s'especifica:

  • L'actuació que han de tenir els socis amb els seus drets i els deures
  • El règim econòmic que la regeix
  • L'organització funcional interna
  • Els òrgans de gestió i de representació

La Cooperativa va ser constituïda legalment el 14 de novembre de 1975 i els estatuts van ser modificats i aprovats a l'Assemblea Extraordinària del 6 de maig de 2004. L'any 2009 es va aprovar un nou afegit al text original del 2004 (disponible properament).

La última versió el text es va adaptar a la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de Cooperatives de Catalunya amb la modificació del Decret Llei 1/2011, de 15 de febrer. Els estatus vigents van ser aprovats en Assemblea Extraordinària el 20 de desembre de 2016.

[ Estatuts de la Cooperativa 20 de desembre de 2016 ]