Projecte Música

Projecte de Música

La música és tan antiga com l’ésser humà, tan natural i espontània com les seves emocions, tan inmediata i necessària com la comunicació i el llenguatge, qualitats que la converteixen en una de les més autèntiques i boniques formes artístiques de comunicar-se. La música és una forma de comunicació i una experiència que propicia la creativitat, la sensibilitat i el desenvolupament integral de l’infant i això és el que, des d’un punt de vista metodològic, es treballa a l’aula; Partint de la sensibilització en l’etapa d’educació infantil, amb continüitat al primer cicle de primària i la progressiva incorporació de l’ús de la notació musical, la interpretació de partitures, la pràctica instrumental i la introducció de noves tecnologies en el transcurs dels cursos posteriors. 

Can't stop this feeling - Feat. SOUNDSIX

 

Born to be alive - Feat. Motorzombies


Where are ü now - Feat. Skrillex, Diplo and Justin Bieber

 

Només amb tu - Feat. Animal

 

RESPECT - Tribut a Aretha Franklin Feat. The Sey Sisters

 

Vull ser com tu - Feat. Pere Mercader

 
HOME - Projecte TEMPO

 

La nostra terra - Feat. ZOO

 

El treball a l’aula incorpora aportacions metodològiques de reconeguts pedagogs: particularment, de Jacques Dalcroze pel que fa al disseny d’activitats de sensibilització musical i psicomotricitat a través del moviment, i de Carl Orff en l’aplicació de la pràctica instrumental col·lectiva amb instruments de plaques i percussió menor (carillons, xilòfons, metal·lòfons, tambors, etc.)

L’audició musical, un dels blocs de continguts bàsics, es recolza en l’ús de múltiples recursos audiovisuals: gravacions, actuacions musicals en directe i col·laboracions en diferents artistes reconeguts del panorama musical actual.

Body Percussion and Hand Clapping Games TRY - Feat. Santi Serratosa
  

Uptown Funk - Feat. Ramon Mirabet

 

 Dins d’una gran variabilitat, una sessió genèrica de classe pot consistir en un primer espai d’audició musical, seguit d’exercicis de preparació de la veu, cançó i/o llenguatge musical, treball instrumental o de percussió corporal, també rítmica i moviment o visualització de vídeos, així com incorporar alguna secció on es treballi mitjançant les noves tecnologies, Ipads, teclats MIDI, ordinadors i l’estació de gravació de so amb diferents softwares de captació i sequencicació.

Tot i les dificultats que de vegades crea aquesta diversificació d’activitats en la dinàmica de classe, la recerca d’atenció, silenci i respecte envers la feina comuna es fa sentir sempre com una prioritat.

Addicionalment, en certs períodes al llarg del curs escolar, les activitats d’expressió musical (cançó i dansa, particularment) s’adapten al calendari festiu de l’any, tot inspirant-se en les festes tradicionals catalanes (Castanyada, Santa Cecília, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi), així com en la festa de Final de curs. Enteses com a pedres fita de la vida escolar, aquestes celebracions es preparen com a projectes cooperatius, de manera interdisciplinària amb altres àrees curriculars i amb mescles d’alumnes de diferents edats.

El disseny i l’aplicació de les activitats d’aprenentatge es realitza seguint criteris i estratègies que garanteixen l’atenció a la diversitat.

La Mosca - The Penguins Reggae Per Xics

All about that bass - Daina-Isard Cover

Can't Hold Us - Daina-Isard Cover

Rema - ItacaBand&Daina-Isard

Get Lucky - Daina-Isard Cover

When I'm Gone - Daina-Isard Cover