Educació Primària

Educació Primària

Educació Primària va des dels 6 anys fins als 12 anys i és l’etapa més llarga de l’educació dels alumnes. Està dividida en 3 cicles: Inicial, Mitjà i Superior. Cadascun d’aquests cicles té uns objectius propis lligats a la maduració de l’edat i al currículum.Últimes novetats al
 Blog EP

Objectius

Durant l'etapa d'Educació Primària l'objectiu principal és consolidar les capacitats adquirides per l'alumnat al llarg de la seva etapa d’Educació Infantil i anar adquirint i desenvolupant les competències bàsiques.

LES COMPETÈNCIES COMUNICATIVES

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
2. Competència artística i cultural

LES COMPETÈNCIES METODOLÒGIQUES


3. Tractament de la informació i competència digital
4. Competència matemàtica
5. Competència d’aprendre a aprendre

LES COMPETÈNCIES PERSONALS


6. Competència d’autonomia i iniciativa personals
7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
8. Competència social i ciutadana

 

Durant el transcurs d’aquesta etapa proporcionem als nostres alumnes una educació que permeti desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials; adquirir les habilitats i les competències bàsiques pel que fa a l’expressió, comprensió tant oral com escrita; les matemàtiques bàsiques i potenciar l’ús de les noves teconologies que ens ajuden a mantenir el que representa avui dia l’escola digital.

Al llarg dels tres cicles abracem la cultura de l’esforç, del treball, de l’estudi i en definitiva potenciar en l’autonomia de l’alumne.

 

Horaris

Aquests són els horaris d'Educació Primària, que són els mateixos d'Educació Infantil.

 

Desdoblaments dels grups

El treball en petit grup ens permet atendre la diversitat de l’alumnat per tal d’aconseguir un aprenentatge més significatiu i una participació més activa. Cada desdoblament té uns objectius.

Llengua catalana - Potenciar l’expressió escrita i la tipologia textual
Matemàtiques - Treball manipulatiu i abstracte de geometria i mesura
Llengua Anglesa - Potenciar l’expressió i comprensió oral
TAC (Tecnologies per l'aprenentatge i el coneixement) - Dominar les eines digitals bàsiques


Una altra manera de reduïr el nombre d'alumnat per professor, és tenir assignatures amb dos docents a la mateixa aula.

Educació visual i plàstica - Despertar la capacitat creativa
Programació i robòtica - Iniciar-se en el món de la programació i el llenguatge estructurat amb Scratch i Lego Mindstorms
Science - Coneixement del medi en anglès

 

Treball per projectes

Cada any a l’Escola es realitza un treball interdisciplinar per curs, sense llibres, partint dels interessos i les inquietuds dels propis alumnes de caire competencial. En cada un d'ells se segueix el mateix cicle de desenvolupament:

 1. Plantejament d'una idea o pregunta
 2. Recerca d’informació
 3. Tractament de la informació
 4. Extreure les conclusions
 5. Presentació del projecte
 6. Acció tutorial

A l'Escola l’acció tutorial és un puntal. Per això, el tutor i les famílies treballen conjuntament pel benestar de l’alumne.

  • Tutories amb les famílies a l’inici i a final de curs
  • Tutories individualitzades amb les famílies
  • Gestió i resolució de conflictes a l’aula


Els conflictes no es poden evitar però esdevenen una oportunitat per aprendre a sol·lucionar-los. La via per sol·lucionar-los serà sempre el tutor. Aquest farà el traspàs d´informació a Coordinació o al Departament d´Orientació en funció del problema. Davant d´un conflicte cal actuar amb la major eficàcia de resolució tot vetllant per la pròpia autoestima.

 

Vivim la música

Al Daina-Isard entenem que la música s'ha de viure per poder entendre-la completament. L'alumnat d'EP pren un paper molt important en el projecte de música 3-18. La presència i col·laboració de músics professionals ens ajuda a comprendre la música des d'altres perspectives. Podeu veure tots els punts claus i els videoclips en aquest apartat.

 

 

Lose it, use itboogie!

Com entenem les matemàtiques al Daina-Isard:

 

Suport i orientació

El Departament de suport i orientació és un espai on s'atenen nens i nenes i a les seves famílies a nivell emocional, d’aprenentatge i logopèdic. La finalitat és ajudar a l’alumne coneixent les seves dificultats i proporcionar-li les eines necessàries per superar-les.

 • Atenció individualitzada:
  • Reforç individual
  • Reforç en petit grup
 • Servei de Logopèdia (cicle inicial d'Educació Primària)
  • Treballs de dicció
  • Discriminació de sons
  • Prevenció de problemes en lecto-escriptura

 

Nou informe d'avaluació

Podeu consultar el nou informe d'avaluació en el següent enllaç:

Nou informe d'avaluació

 

Hall de ciències de primària

L’espai on rebem els alumnes cada matí s’ha transformat en un referent per a les ciències, ja que hi trobem exposicions variades, llibres i revistes de consulta, la nostra peixera i el "pensa-pensa" (concurs d’enigmes). Totes aquestes activitats, juntament amb les dues pràctiques de laboratori que realitzem cada trimestre fan de les ciències un eix vertebrador de l’aprenentage dels nostres alumnes.

 

Sortides culturals i colònies

 • Entre 2 i 3 sortides culturals per curs
 • A final de cada Cicle:
  •     2EP - Coneixement de la natura durant 4 dies
  •     4EP - Camp d’aprenentatge durant 4 dies
  •     6EP - Estada lúdico-esportiva o multiaventura durant 5 dies

 

Els espais

 • Totes les aules estan equipades amb equip informàtic i pissarra digital interactiva (PDI).
 • Les aules tenen accés a recursos com el carro de portàtils o el carro d'iPads.

Podeu veure tots els espais a l'apartat Instal·lacions del web.

 

Serveis

 

Cuina Pròpia
Més informació
Trasnport comarcal
Més informació
Servei permanència
8-9.15h
17-19.30h
Més informació

L'Escola ofereix el servei de menjador, amb cuina pròpia. Periòdicament, i per part d’una empresa externa especialitzada, es realitza un control bacteriològic dels productes per tal d’assegurar sempre les perfectes condicions sanitàries del servei. 
La vocació comarcal de l’Escola obliga a garantir un servei de transport, que porti l’alumnat de fora d’Olesa (i de la mateixa Olesa) a l’Escola i el retorni a la seva població.