ESO

ESO
Últimes novetats al
 Blog ESO

 

El Projecte Llindar

L’Escola té dins de la seva identitat la capacitat d’adaptar-se i la capacitat d’innovar, que hem anat posant a prova durant més de 45 anys. No avançar és retrocedir. Per això hem elaborat aquest Projecte Llindar a partir de 5 eixos principals (avaluació, currículum, metodologies, persones i estructures) que permet completar els canvis pedagògics necessaris per assumir un nou paradigma educatiu i construir l’Escola del futur. 

 

Tres tutors a l'aula

En els quatre cursos d’ESO dividim els cursos en tres grups (alfa, beta i gamma). Aquesta divisió permet un grup d’alumnes més reduït i, per tant, una atenció més personalitzada. 

 

Àmbits

Les assignatures s’organitzen en àmbits on cada curs treballa utilitzant diferents metodologies i realitzant anualment un projecte d’àmbit i multidisciplinar: 

LLENGÜES

   

HUMANITATS

   

STEAM

   

ARTS I EXPRESSIÓ

Català

Castellà

Anglès

Francès

      

Història

Geografia

Economia

filosofia

Cultura Clàssica

      

Matemàtiques

Biologia

Física

Química

Tecnologia

      

Música

Dibuix

Plàstiques

Imatge i so

Educació física

 

Els espais pedagògics

Espais flexibles, transformables ràpidament en espais per a 24, 36 o 72 alumnes, per poder treballar en grups, en assemblea, de forma cooperativa, individual i amb una major atenció personalitzada. Aquesta configuració oberta facilita diferents formes de distribució, permetent el treball col·laboratiu, per projectes, amb la intervenció d’un major nombre de professors en el mateix grup. D’altra banda, els nous espais de pas es dissenyen també com a espais pedagògics.

 

Visió digital

L'Escola ha apostat per una personalització dels continguts, de manera que l'equip docent de secundària ha fet un gran esforç per elaborar els seus materials propis, que a través del moodle de l'escola, posen a disposició de l'alumnat. Materials que s'ajusten més a la realitat de cada classe i que, per tant, donen una resposta més adequada a les necessitats de l'alumnat. Per tant, la tendència ha estat la d'anar eliminant progressivament el llibre de paper i el llibre de text digital i fomentar l'elaboració de material propi, amb el consegüent estalvi econòmic que suposa això per les famílies.

L'alumnat d'ESO disposa d'una eina pedagògica i personal amb la que treballa diariament. L'accés a internet i a nous coneixements, el treball col·laboratiu en qualsevol moment i lloc fa que aquesta eina sigui clau en el procés d'aprenentatge a l'etapa d'ESO. Podeu consultar tota la informació sobre el projecte one2one aquí.

 

 

El projecte de Sant Jordi

Cada any l'alumnat de 3ESO prepara l'obra de la llegenda de Sant Jordi que es representa al Nou Teatre de La Passió d'Olesa davant de tota l'Escola. És un projecte multidisciplinar en què hi ha la implicació de tot l'alumnat estructurat en comissions.

 

Àmbit de llengües


L’objectiu pedagògic del Daina Isard és que els alumnes surtin de l’escola dominant el màxim nombre d’idiomes possibles.

Per aquest motiu s’ha fet un esforç molt gran per potenciar la llengua anglesa a tota l’escola. Això es tradueix a secundària amb un seguit de mesures:

 • Augment de la dedicació horària del personal docent. En aquest sentit a 1 i 2 d’ESO es fan desdoblaments per poder atendre de forma més adequada a aquells alumnes que presenten certes dificultats amb aquesta matèria. I a 3 i 4 d’ESO amb la presència permanent de tres professores, cosa que permet treballar en grups més reduïts i, per tant, permet fer una atenció més personalitzada de l’alumnat.
 • L’aposta per introduir la llengua anglesa en altres àrees curriculars. El que es pretén és que els alumnes puguin desvincular l’ús de l’anglès de l’àmbit de l’assignatura de llengua anglesa i puguin utilitzar la llengua com un recurs pedagògic més, però sempre sense que això suposi un perjudici per la impartició de la matèria en qüestió.
 • Preparar l’alumnat per obtenir una acreditació equivalent als nivells que s’estableixen en el Common European Framework of Reference for Languages adequat al nivell d’anglès de l’alumne més que al curs acadèmic que està cursant (PET/KET/ FIRST).

A part de la llengua anglesa, l’escola també ofereix la possibilitat de cursar Llengua francesa, durant tota l’etapa de l’ESO, a través de l’oferta de matèries optatives de cada curs. Emmarcat dins del projecte de llengua francesa, l’escola ofereix la possibilitat cada dos anys de realitzar un intercanvi amb escoles de França, per tal que els alumnes puguin viure una experiència diferent que els permeti posar en pràctica tot allò après i millorar el seu nivell.

 

Foment de la Ciència i la Tecnologia

L’Escola disposa de quatre laboratoris (biologia, física, química i tecnologia), que res tenen a envejar a les instal·lacions de les universitats catalanes, que permeten que l’alumnat pugui experimentar de manera pràctica tot allò que ha après prèviament a l’aula, en un entorn adequat i controlat.

Pel que fa a les matemàtiques a 1 i 2 d’ESO s’oferta una matèria optativa que en funció de l’alumnat serveix per reforçar o ampliar els continguts treballats a classe. I a 3 i 4 d’ESO es fan desdoblaments per poder de atendre forma més adequada i en grups més reduïts a aquells alumnes que presenten certes dificultats en la matèria.

També se celebren jornades i setmanes de la ciència i la tècnica, en les quals s’organitzen xerrades, experiències, tallers, ... que complementen i amplien el fet a classe.

 

Les arts

L’Escola ha apostat per potenciar l’àrea de visual i plàstica, amb l’objectiu d'ampliar l'hortitzó dels alumnes de cara al batxillerat. Cosa que es tradueix:

 • Augmentant la dedicació horària i, per tant, el nombre de personal qualificat.
 • Remodelant les aules i dotant-les del material adequat pel desenvolupament de la matèria.

 

Sortides culturals


Es duen a terme sortides culturals i a 2ESO es va de convivències i a 4ESO es fa un viatge de final d’etapa. A 2ESO els últims anys hem anat a Planes de Son i a 4ESO a Itàlia.

 

Matèries optatives

S’oferta a cada curs una gran varietat de matèries optatives, on es combinen matèries de reforç amb d’altres d’ampliació de continguts.

1ESO

Bloc1

 • Religió
 • Cultura i valors ètics

Bloc2

 • Projet du Français I
 • Projecte Cooperativa Agrícola
2ESO

Bloc1

 • Religió
 • Història i cultura de les religions
 • Univers de lectura

Bloc2

 • Projet du Français II
 • Projecte de Comunicació
3ESO

Bloc1

 • Religió
 • Cultura i valors ètics

Bloc2

 • Taller de teatre
 • Projet du Français III
 • First Lego League
 • Emprenedoria
 • Cultura clàssica
 
 

Itineraris de 4ESO

A 4ESO l'alumnat té l'oportunitat de poder escollir un dels 3 itineraris per a encarar el seu futur.

 • Física i Química
 • Biologia i Geologia

 • Física i Química
 • Tecnologies

 • Llatí
 • Física i Química o TIC

I també cal escollir una tercera assignatura optativa entre:

 • Plàstica
 • Música
 • Segona Llengua (francès)

 

 

Horaris

L'alumnat de 4ESO adopta l'horari de Batxillerat els dijous i divendres començant la seva jornada lectiva a les 8.00h i acabant-la a les 2.30h.

 

L'aula

Totes les aules estan equipades amb equip informàtic i pissarra digital interactiva (PDI).
Les aules tenen accés a recursos com el carro de portàtils o el carro d'ipads.

A més dels espais localitzats al voltant de les aules d'Educació Infantil també utilitzem els espais comuns de l'Escola, podeu fer un Tour Virtual per dins de l'Escola aquí.

 

Serveis

Cuina Pròpia
Més informació
Trasnport comarcal
Més informació
Servei permanència
8-9.15h
17-19.30h
Més informació

L'Escola ofereix el servei de menjador, amb cuina pròpia. Periòdicament, i per part d’una empresa externa especialitzada, es realitza un control bacteriològic dels productes per tal d’assegurar sempre les perfectes condicions sanitàries del servei. 
La vocació comarcal de l’Escola obliga a garantir un servei de transport, que porti l’alumnat de fora d’Olesa (i de la mateixa Olesa) a l’Escola i el retorni a la seva població.