Orientació i Suport

El Departament d'Orientació i Suport

El Departament d’Orientació i Suport és un òrgan especialitzat que té com a objectiu principal atendre la diversitat de l’alumnat i dotar d’eines, estratègies i recursos a l’equip docent i a les famílies per tal d’afavorir la inclusió en el centre educatiu.

Què pretenem? 

 • Exercir funcions de prevenció, detecció, assessorament, orientació i suport.
 • Assessorar l’equip docent en la planificació, implementació i avaluació de mesures d’atenció a la diversitat
 • Col·laborar amb direcció, tutors i professors de totes les etapes educatives per orientar en l’acompanyament individual i personalitzat dels alumnes.
 • Acompanyar l’alumnat i les famílies en situacions personals, emocionals o acadèmiques que ho requereixin.

 

Com ho fem?

Per poder assolir els objectius anteriors, actuem seguint els següents passos: 

Prevenció

Desenvolupament de programes de prevenció i de detecció de dificultats d’aprenentatge, de relació i emocionals

Mediació: El Departament d'Orientació i Suport s'ofereix com a part mediadora en els processos de resolució de conflictes.

Educació Emocional: Programació i aplicació d’activitats d’educació emocional. Es treballen també les habilitats socials.

Dinàmiques de grup

Programes d’estimulació cognitiva

 

Detecció

Identificar al més aviat possible aquells alumnes susceptibles de presentar problemes d’aprenentatge, emocionals i/o relacionals

Observacions i establiment d’eines de registre i cribatge al llarg de tota l’escolarització.

Passament de proves d’aptituds generals , sociogrames i screening en cursos prèviament establerts.

 

Assessorament

Acompanyament en el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumne

Assessorament i recolzament a l’alumnat amb dificultats emocionals, d’aprenentatge i relació i a les seves famílies.

Assessorament i orientació als tutors i equip docent en la pràctica pedagògica i en la planificació de mesures d’atenció a la diversitat

Formació, assessorament i intervenció en la gestió i resolució de conflictes.

Acompanyament de l'alumnat de 4ESO i Batxillerat a encaminar el seu futur, a través de xerrades informatives, intercanvis d’experiències i tutories.

 

Intervenció

Conjunt de mesures destinades a la detecció, seguiment i avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes.

Atenció i intervenció individual i a l’aula.

Col·laboració i seguiment en la planificació i implementació d’estratègies organitzatives i didàctiques que afavoreixin la participació de tot l’alumnat en l’entorn escolar ordinari.

Aportació de materials específics i adaptats que facilitin la participació dels alumnes amb dificultats específiques en l’activitat ordinària de centre.

Coordinació amb els diferents serveis externs

Avaluació de les mesures implementades.

Orientació i seguiment a l’equip docent i a les famílies.

Gestió de la formació a l’equip docent

 

Espai de debat educatiu

L’espai de debat educatiu Daina Isard organitzat pel DOiS (Departament d’orientació i suport), és una iniciativa que vol oferir a famílies, professionals de l’educació i joves la possibilitat de reflexionar i debatre aspectes importants de l’educació.

Quan i on ho fem?

Les trobades es fan un cop al trimestre. Les dates s’anunciaran a través de l'àrea de comunicació de l’Escola.
El lloc de les trobades serà l’Espai Vitruvi de l’Escola.

 

Qui pot participar-hi?

Tothom interessat en l’educació i amb ganes de rebre i compartir coneixements i experiències en aquest camp.

 

SERVEIS SOCIOEDUCATIUS

La Cooperativa també ofereix uns serveis gestionats pel Departament d'Orientació i Suport: Servei de logopèdia, Grup de treball Habilitats Socials i TEA Time. 

SERVEI LOGOPÈDIA DAINA–ISARD

La logopèdia, es defineix com la disciplina encarregada de l’estudi i la intervenció de la comunicació, el llenguatge, la parla i la veu en el sentit més ampli.

La intervenció logopèdica que oferim a la nostra escola està dirigida a tots aquells infants i joves que presenten trastorns o dificultats en la comunicació, el llenguatge, la parla o la veu ja siguin de caràcter permanent o transitori, mitjançant la realització de sessions individuals amb una professional logopeda i en coordinació amb el departament d’orientació i suport de l’Escola.

Àmbits d’actuació:

• Alteracions de la parla: retard de la parla, dislàlia (dificultat per articular un so o grup de sons (/r/, /l/ /d/,/s/...), trastorn de la parla.
• Problemes auditius: discriminació auditiva .
• Alteracions del llenguatge: retard en l’ adquisició del llenguatge, Trastorn específic del llenguatge (TEL)
• Dificultats d'aprenentatge de la lectura i l'escriptura: mecànica i comprensió lectora, dislèxia,.
• Alteracions del ritme i la fluïdesa de la parla: disfèmia, taquifèmia.
• Alteracions de la veu: disfonies funcionals per mal ús de la veu, higiene vocal.
• Deglució atípica
• Teràpia miofuncional: respiració oral, alteracions orofacials, prevenció de mals hàbits pre i post ortodòncia.

Horari:  

Migdies tots els dies de la setmana de 13.45 a 15.00

 
Dirigit a
:  

Alumnat d’EI, EP, ESO i BATX.

Professional:

Virginia Salmeron Moreno. Graduada en Logopèdia per Universitat Autònoma de Barcelona. Postgrau en Intervenció Logopèdica en Trastorns de la Veu per Universitat Ramon Llull. Màster en Motricitat Orofacial per la Fundació Universitària del Bages (Universitat Central de Catalunya, Manresa).

 

GRUP DE TREBALL D’HABILITATS SOCIALS

El grup d’habilitats socials té com a principals objectius:

 • Oferir recursos per a millorar la competència social i comunicativa.
 • Ajudar als alumnes a ser més competents en les seves interaccions socials a l’hora de relacionar-se i comunicar-se amb els altres.
 • Millorar la percepció d’èxit en les relacions entre iguals i l’autoconfiança.
 • Oferir eines per afrontar la resolució de conflictes interpersonals.
 •  

Continguts:

 • Habilitats de conversa
 • Interpretació correcta del context
 • Resolució de conflictes interpersonals
 • Normes socials a classe
 • Relacions entre iguals
 • Joc
 • Assertivitat i empatia

Horari:

Dilluns de 13.30h a 15h.

Dirigit a:  

Famílies amb TEA i TDAH d'EP i ESO.

Professional:

Jennifer Rabadán, psicòloga i coordinadora de l’equip d’intervenció de l’associació Assotea Martorell. Màster en psicologia general sanitària. Experta en intervenció psicosocial del col·lectiu TEA en infants i joves. Formació en tècniques cognitives, habilitats socials, gestió emocional, adaptació escolar, dificultats d'aprenentatge, entre d'altres

 

SERVEI DE REEDUCACIÓ PSICOPEDAGÒGICA

Es tracta d’una intervenció clínico-educativa, individual i específica que té la finalitat de millorar l’aprenentatge i les competències acadèmiques. Paral·lelament, es treballen aspectes com la motivació, la capacitat d’organització i planificació, l’atenció, la seguretat, l’autoestima i l’autonomia envers els aprenentatges.

Àmbits d’actuació:
Les sessions de reeducació són actualment recomanades a les guies de pràctica clínica per
donar suport i resposta als alumnes amb trastorns específics com:

 • Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH)
 • Trastorn de l’aprenentatge (dislèxia, discalculia, disortografia, etc.).
 • Trastorn específic del llenguatge (TEL).


També es dirigeix a tots els infants i joves que mostren dificultats en:

 • L’adquisició i ús d’unes tècniques d’estudi adequades.
 • La lectoescriptura (comprensió, expressió escrita, lèxic, mecànica i velocitat lectora, consciència fonològica, ortografia natural/arbitrària).
 • L’expressió i comprensió oral.
 • El raonament matemàtic.
 • La seva organització personal i acadèmica i la planificació de les tasques.
 • La gestió del temps.
 • L’autonomia en les tasques acadèmiques.
 • La seguretat a l’hora d’afrontar-se als reptes curriculars.
 • L’atenció i la memòria

Horari:

Migdies tots els dies de la setmana.
Tardes a partir de les 17h.
Les sessions tenen una durada de 45 minuts.

Dirigit a:  

Alumnat de d’EI, EP, ESO i BATX.

Professional:

Judit Mirallas, Directora del Centre Divergent. Piscòloga infanto-juvenil, general sanitària, reeducadora psicopedagògica i coordinadora de l’àrea d’avaluació clínica. Graduada en Psicologia per la UAB. Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

 

TEA TIME

El grup TEA TIME és un espai que neix amb la finalitat d’oferir un entorn a les famílies per intercanviar experiències i compartir coneixement, informació i recursos, i fomentar així el benestar personal, psicològic i emocional dels familiars de persones amb TEA.

Els grups de treball es convoquen de manera periòdica i són dinamitzats pel departament d’orientació i suport de l’Escola.

Horari:

Tardes de 15h a 16h

Dirigit a:  

Famílies amb TEA d'EI, d'EP i d'ESO. 

Professional:

Departament d’Orientació i Suport de l’Escola.

 

 

Per inscripcions i més informació, us podeu adreçar a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.