Workshops

WORKSHOPS, un espai d'innovació pedagògica

 

Durant la setmana, fora d'horari lectiu i del temari oficial, l'alumnat de Batxillerat pot assistir voluntàriament i de forma gratuïta als workshops. Un espai creat per l'equip pedagògic on pensar, proposar, crear, innovar, compartir, avançar i sentir-se protagonista. Es tracta de tallers tant de reforç com d'ampliació i d'aplicació dels continguts treballats a l'aula que ofereixen la possibilitat d'experimentar amb el vessant més pràctic de tot allò prèviament treballat i de fomentar la interacció entre diferents àrees. La temàtica és variada i va des de la robòtica a la macrofotografia, passant pels reforços de matemàtiques i anglès, o els cicles de literatura i llengua castellana i els jocs de taula en anglès, entre d'altres. Els workshops s'actualitzen constantment, segons les peticions i inquietuds de l'alumnat. . 

Un exemple dels primers workshops que vam realitzar és DISA, l'Agència Espacial de l'Escola que consisteix en llençar un globo a l'estratosfera per poder realitzar estudis amb les dades adquirides.

  

Workshops curs 2021/2022

L'oferta de workshops d'aquest curs és la següent:

[ FORMULARI INSCRIPCIONS WORKSHOPS

Water Warriors
Festival Internacional de Cinema i Ciència Ficció de Sitges

Horari: dimecres 15.00h-16.00h
Professorat: Maria Solé
Duració: anual
Dirigit a: 1Batx

El planeta està patint molt. Les activitats humanes no paren de fer malbé la natura. La proposta d’aquest workshop és realitzar algunes accions, des de la consciència, que ens ajudin a millorar alguns aspectes i, sobretot, que ens permetin divulgar aquest missatge al màxim nombre de persones. Treballarem, sobretot, al voltant de les problemàtiques relacionades amb l'aigua (continental i marina). 

Des del professorat es faran diverses propostes, totes elles involucren un mínim de dues sessions d’aula més una sortida: Projecte Rius, Projecte Virtue-S i Projecte Sèpia. Les sortides tenen un cost que anirà a càrrec de les famílies dels participants. 

Horari: (per concretar)
Professorat: Eduard Ortuño i Joan Riera
Duració: dues sessions
Dirigit a: Batxillerat  

Aquest workshop inclou dues sessions. La primera sessió és una ponència sobre l'evolució del cinema de ciència-ficció. Acabarem el workshop amb una sortida al Festival Internacional de Cinema i Ciència-ficció de Sitges. 

 

'Across history in words. La vida en tinta'
English workshop

Horari: dimarts 15.00h-16.00h
Professorat: Lídia Carranza
Duració: 1r Trimestre
Dirigit a: 2Batx

Projecte interdisciplinari que es desenvolupa durant el primer trimestre de 2Batx per a aquells alumnes que hi estiguin interessats i uneixen les matèries de Llengua i literatura castellana i Llengua anglesa. A través d'un viatge literari, s'analitzen diferents fragments literaris en castellà i anglès i els moviments als quals pertanyen, fent especial èmfasi al context històric que els propicia i la traducció artística que altres disciplines en fan. Llegir, escoltar, observar, analitzar, valorar, criticar... trencar fronteres per unir conceptes i valorar l'art com a mirall de la història, perquè, com apuntava Descartes, 'viatjar és gairebé el mateix que conversar amb gent d'altres segles'. Amb aquest workshop viatgem per l'art i la literatura, però finalitzem el projecte amb un treball de camp a les ciutats de Londres i Canterbury que ens apropa a autors com Charles Dickens i Virginia Woolf. Llegim per viatjar. I viatgem per llegir la vida. (Viatge en dubte)

Horari: dimecres 16.00h-17.00h
Professorat: Núria Castro
Duració: anual
Dirigit a: Batx

Taller de sessions basades en speaking. Es passarà calendari amb el nom de cada una de les activitats a totes les classes de Batxillerat per trimestre. Les activitats poden anar-se modificant en funció de les necessitats dels alumnes.  

DELF B2 Français
Engineering, Technology and Science

Horari: dimarts i dijous 16.00h-17.00h
Professorat: Núria Guixà
Duració: anual
Dirigit a: 2Batx

Continuació i consolidació del projecte de francès de l'ESO. Aquest workshop pot comptar com una matèria addicional del Batxillerat si es realitza a primer i a segon. Ofereix la possibilitat de cursar una segona llengua estrangera, d'obtenir el títol B2 de francès i de poder-se examinar d'una assignatura més en les Proves d'Accés a la Universitat.

Horari: divendres 15.00h-17.00h
Professorat: Marcos Garcia i Xavier Lecha
Duració: anual
Dirigit a: 4ESO, Batx i ex-alumnes

Desenvoluparem de manera col·laborativa, projectes de l'àmbit de la ciència, de la tecnologia i de l'enginyeria que surtin de les inquetuds de l'alumnat. Un workshop pensat per treballar de manera horitzontal entre alumnat i docents i amb un background de projectes de cursos anteriors com la construcció d'un cotxe elèctric i la construcció i el llançament d'un globus aerostàtic a l'atmosfera per portar a terme una petita missió científica. 

El cercador impacient. Nova edició del "Club de debat"
International Booktrailers

Horari: dijous 15.00h-16h
Professorat: Xavi Garcia-Duran i exalumnes
Duració: anual
Dirigit a: Batx

Buscar uns estona per debatre, discutir, trobar arguments i desmuntar-los... Una estona per escoltar i per defensar allò que no creus, i posar en crisi allò que creus... Practicar la filosofia com a acció sobre la realitat i compromís amb el món, mitjançant el diàleg i la cohesió de grup. 

Horari: dimarts 15.00h-16.00h
Professorat: Lídia Carranza i Joan Riera
Duració: 2n Trimestre
Dirigit a: 1Batx

Projecte interdisciplinari de creació de Booktrailers a partir de l'anàlisi de lectures triades pels alumnes. Els alumnes participants tenen l'opció d'ampliar el projecte treballant amb alumnes del Beatrix College de Tilburg i alumnes del Lycée Paul Robert de Les Lilas. (Viatges en dubte)

Les arts escèniques
Sortides fotogràfiques


Horari: 18.00h-23.30h
Professorat: Montse Jané
Duració: sortides puntuals durant el curs
Dirigit a: Batx

L'objectiu d'aquest worshop és despertar en l'alumnat el gust pel teatre. Consta de diverses sortides al teatre durant el curs. 


Horari: dependrà de la sortida
Professorat: Joan Riera
Duració: sortides puntuals durant el curs
Dirigit a: 1Batx

Sortides amb l'objectiu d'aprofundir en tècniques fotogràfiques com el light tracing, la fotografia de carrer o la d'estudi.  

Reforç de matemàtiques
 

Horari: Dijous 15.00h-16.00h
Professorat: Xavi Lecha
Duració: anual
Dirigit a: Batx

L'objectiu d'aquest workshop és oferir a l'alumnat la possibilitat de solucionar dubtes de l'àrea de matemàtiques i de rebre ajut a l'hora de resoldre els exercicis de classe.