DISLÈXIA

Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE)

Derivades de trastorns de l'aprenentatge i comunicació


Davant la situació de confinament en què ens trobem degut al SARS-CoV-2, els/les nens/es amb dificultats d’aprenentatge, llenguatge i comunicació es troben amb més obstacles a superar a l’hora d’entendre la situació, seguir les pautes de confinament i continuar amb el seu procés d’aprenentatge. Per aquest motiu hem elaborat un seguit de recomanacions per continuar treballant.

A nivell general, a l’hora de realitzar les tasques escolars és important tenir en compte els següents punts:

 • Marcar un horari amb l’infant o adolescent. Pot ser flexible i revisable.
 • Donar més temps per fer les tasques, si el necessiten.
 • Combinar tasques escolars amb altres de lúdiques.
 • Seqüenciar les tasques o reduir-les.
 • Dedicar estones a l’exercici físic.
 • Passar estones amb família i amics (virtualment)
 • Tenir temps per ells.

 

 

DISLÈXIA

Aquest període el podem aprofitar per fomentar el gust per la lectura i l’escriptura lúdica, per tant és important:

 • Buscar moments per llegir tot tipus de textos: còmics, revistes, llibres de lectura fàcil, receptes, instruccions…
 • Combinar estones de lectura conjunta amb estones de lectura individual i silenciosa
 • Utilitzar tipologies de lletres que facilitin la lectura (opendyslexic).
 • Al final del dia, fer una petita redacció del que ha llegit o el que li ha passat durant el dia.
 • Controlar el temps de pantalla de forma pactada amb l’infant o adolescent.

 

ALTRES ACTIVITATS

Altres activitats útils poden ser:

 • Jocs de consciència fonològica: buscar estones de conversa amb els nostres fill/es. Procurar respectar els torns de paraula i que tots hi puguem participar.
 • Mirar contes conjuntament o llegir amb fills i filles.
 • Cançons, rimes, embarbussaments, endevinalles.

 


PAUTES ESPECÍFIQUES PER NENS/ES AMB DIFICULTATS DE LLENGUATGE ORAL

Els nostres fills/es poden no comprendre les mesures de confinament i el que això implica. És important parlar amb ells per tal de resoldre els seus dubtes i preguntes utilitzant frases curtes i simples i acompanyat-les d’imatges.
El fet d’estar tantes hores tancats a casa els pot provocar ansietat i per tant més bloquejos o disfluències a l’hora d’expressar-se. Procureu buscar espais de comunicació tranquils i calmats:

 • Mirant als ulls
 • Donar temps per respondre
 • Posar-se a la seva alçada.
 • Seguir les seves iniciatives

 

RECURSOS