Pla Llengües estrangeres

Pla llengües estrangeres

Parlar una llengua, tenir coses a dir. L'Escola aposta per la capacitat de relacionar-se del seu alumnat amb la resta del món. Un clar reflex d'això són els seus projectes internacionals amb escoles i centres de França, Alemanya, Anglaterra, Suècia i Holanda, i els seus projectes d'anglès, francès i alemany. 

Projecte d'anglès

El projecte d'anglès és un projecte transversal 3-18 que té com a objectiu que tot alumne que passi per l'Escola adquireixi un bon domini de la Llengua anglesa, tant oral com escrit. 

Metodologia

Entre les diferents metodologies que utilitzem en volem destacar el Mètode Artigal i el CLIL. 

Metode Artigal

Ideat pel mestre i investigador Josep Maria Artigal, és un mètode d'aprenentatge de llengües estrangeres a través de contes.

"Quan escoltem, quan llegim, quan mirem allò que fan els altres, certament aprenem. Però aprenem molt més quan nosaltres fem coses i, sobretot, quan expliquem als altres allò que nosaltres hem fet"


J.M. Artigal

El mètode proposa iniciar l'aprenentatge de la llengua a través de contes escenificats sense suport visual on els alumnes són actors protagonistes del relat. Posteriorment els contes es complementen amb diversos suports visuals i activitats que donen la oportunitat de fer i de dir el relat. Finalment els contes arriben a casa on seran explicats als altres. Aquest últim pas és molt important per consolidar el que s'ha après ja que el fet d'explicar el conte fa que l'aprenentatge sigui significatiu.

Àmbit d'actuació:

 • Educació Infantil
 • Cicle Inicial d'Educació Primària

CLIL - Content Language Integrated Learning

En català AICLE (Aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres). La llengua és el vehicle per adquirir nous coneixements. És per això que fem:

 • PROJECTS & ROUTINES a Educació Infantil
 • SCIENCE a Educació PrimàriA
 • ARTS & CRAFTS a Educació Secundària

Un exemple de com entenem les llengües a l'Escola és el projecte TEMPO. Un projecte que vincula les llengües i la música a partir de la reinterpretació d'un tema musical amb escoles de tot el món. Barcelona, Hamburg, New Orleans, Alemanya, Bangkok, Rio de Janeiro, Kuala Lumpur. Poder-se comunicar amb qualsevol persona de qualsevol part del món. Aportar, opinar, comparar, entendre. Eliminar barreres territorials, ser ciutadans del món.

 

Accions del Projecte

Per tal que el projecte tingui èxit cal dur a terme accions a les aules.

Educació Infantil

Assignatura d'anglès

 •  Mitja hora cada dia de EI 3 anys a 5 anys
 •  Franges de 30' per aprofitar la màxima atenció
 

Assignatura de ciències

 •  A EI 4 anys i 5 anys
 •  Una hora i mitja a la setmana
 •  Desdoblament amb la meitat del grup Science
 •  Desenvolupament de projectes científics
 
 

Daily routines in English

 •  Entrada a l'Escola
 •  Cançó de bon dia
 •  Salutacions
 •  Deixar la motxilla, la jaqueta
 •  Agafar i posar-se la bata
 •  Amb ajuda de l'auxiliar de conversa
  

MÍNIM D'HORES LECTIVES AMB EXPOSICIÓ A L'ANGLÈS: 3-4 hores /setmana.

Educació Primària

Assignatura d'anglès

 •  3 hores a la setmana 
 •  1 de les 3 hores desdoblada, amb meitat i meitat del grup.
 •  Llibres dirigits als exàmens oficials de Cambridge
 

Assignatura de ciències

 •  1 hores a la setmana  de 1EP a 6 EP
 •  1 hora desdoblada amb meitat i meitat del grup.
 

Reading corner

 •  Caixa de llibres en anglès
 •  Es poden emportar per llegir a casa o en hores lliures a l'Escola

 

 

 MÍNIM D'HORES LECTIVES AMB EXPOSICIÓ A L'ANGLÈS: 4 hores/setmana.

Educació Secundària

Assignatura d'anglès

 •  3 hores a la setmana 
 •  De 1ESO a 4ESO les 3 hores estan destriplades en 3 professors (21 alumnes per professor)
 •  Llibres dirigits als exàmens oficials de Cambridge
 

 

Assignatura de ciències

 •  Continguts en anglès dins l'assignatura de Ciències de la Naturalesa.
 •  Mínim un contingut per unitat didàctica.
 

Art

 •  1 hora a la setmana
 •  Combinació de les arts plàstiques i la llengua anglesa
 

MÍNIM D'HORES LECTIVES AMB EXPOSICIÓ A L'ANGLÈS: 3-4 hores /setmana.

Batxillerat

L'objectiu del projecte d'anglès al Batxillerat és que l'alumnat surti del segon curs amb les eines necessàris per poder afrontar una carrera en anglès, o comunicar-se en qualsevol àmbit.

Assignatura d'anglès

 •  3 hores a la setmana 
 •  1 de les 3 hores desdoblada, amb meitat i meitat del grup.
 •  Llibres dirigits als exàmens oficials de Cambridge
 

Workshops

 •  1 hora a la setmana.
 •  Diferents activitats d'aprenentatge pràctic i lúdic
 •  També s'ajuda a preparar els exàmens oficials.
 

MÍNIM D'HORES LECTIVES AMB EXPOSICIÓ A L'ANGLÈS: 4 hores/setmana.

 

Professorat 3-18

L'Equip d'especialistes de llengua anglesa es mou pels diferents cicles i etapes per tal d'aportar continuïtat i una visió més global al projecte 3-18 i assegurar així un sol fil conductor al llarg de l'escolaritat de l'alumne.

 

Exàmens oficials. Som Escola examinadora

Des del curs 2012-2013 s'ofereix a l'alumnat l'oportunitat d'examinar-se de manera voluntària als exàmens oficials de Cambridge dins de l'horari lectiu. Els exàmens de Cambridge ESOL són reconeguts a nivell mundial.  Cambridge ofereix un compromís de qualitat, suport als professors i candidats així com adaptació a les característiques de tots els candidats.  Entre els molts beneficis per l'alumne podem destacar una alta motivació i confiança i  un reconeixement internacional del seu domini de la llengua.

 


 

Segons el nivell d'anglès es proposen diferents exàmens. 

YLE

Exàmens per a nens entre 7 i 12 anys.

 •  Dissenyats utilitzant continguts adaptats a les necessitats dels nens i nenes
 •  3 parts (Comprensió lectora i Expressió escrita, Comprensió auditiva i Expressió oral)
 •  Els candidats reben un certificat amb el nombre d’"escuts" que han obtingut a cada part
 •  3 nivells: Starters, Movers y Flyers   

 Un bon resultat al Nivell Movers és equivalent al nivell A1 del Marc de Referència Europeu.

KET & PET

El KET for Schools es correspon al nivell A2 del Marc comú Europeu de Referència per les Llengües (MCER). En aquest nivell els alumnes han de ser capaços de:

 •  Interactuar amb nadius que parlen lenta i clarament.
 •  Comprendre preguntes i instruccions senzilles
 •  Expressar opinions i necessitats senzilles
 •  Complimentar formularis i escriure cartes o postals amb missatges breus que contenen informació personal

KET for Schools consta de tres parts:

 •  Lectura i escriptura
 •  Comprensió auditiva
 •  Expressió Oral

FCE First Certificate in English

Cambridge English: First  for Schools, és una nova versió de l’examen Cambridge English: First amb continguts i temes específicament orientats cap als interessos i experiències dels estudiants en edat escolar.

 •  Segueix exactament el mateix format i es correspon amb el mateix nivell que Cambridge English: First
 •  S’obté el mateix certificat internacionalment reconegut  Cambridge English: First
 •  És reconegut a nivell mundial per institucions d’educació superior, empreses i organismes governamentals com a prova de la competència lingüística de l’alumne

L’examen s’emmarca en el nivell B2 – en aquest nivell els candidats són capaços d’utilitzar la llengua de manera independent en l’àmbit laboral i acadèmic. Al nivell B2 els candidats són capaços de:

 •  Mantenir converses sobre una varietat àmplia de temes.
 •  Prendre notes quan algú parla o escriure cartes que contenen una varietat de temes que poden no ser habituals
 •  Expressar opinions, justificar-les i aportar el seu propi punt de vista.
 •  Respondre a preguntes previsibles o objectives

.

 El projecte d'anglès també va de la mà amb les activitats d'idiomes fora l'horari lectiu.

 

Resultats

Percentantge de sisè d'educació primària a les competències bàsiques del curs 2018-2019:

Percentantge de quart d'ESO les competències bàsiques del curs 2018-2019:

 

Resultats de Batxillerat a Selectivitat 2018-2019:

 

 

Projecte de francès

El projecte de francès de l'Escola s'adapta a les necessitats i nivell de l'alumne. Es realitza com a matèria optativa durant dues hores a la setmana de 1ESO a 4ESO. A Batxillerat hi ha l'opció de continuar la matèria en els workshops.  

       
Dues hores a la setmana De 1ESO a 4ESO com a matèria optativa A 4ESO preparació pels exàmens DELF Junior A2-B1 Batxillerat workshops. Preparació pels exàmens DELF Junior B2
 
 
El DELF són títols atorgats pel Ministeri d'Educació Nacional de França, reconeguts internacionalment en 174 països. Des del curs 2015-2016 s'ofereix a l'alumnat l'oportunitat d'examinar-se de manera voluntària a les proves oficials DELF, les quals avaluen les competències en francès en l'àmbit acadèmic dins del CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues). 
 
 
 

 

Projecte d'alemany

 
Amb la possibilitat de cursar alemany extraescolars des d'Educació Primària i amb continuïtat a l'ESO. Amb un format més distès amb l'activitat de l'Espai Migdia o en format extraescolar de tarda o matí. L'alemany també està present dins del projecte Daina-Trittau, en el qual l'alumnat de 2ESO manté contacte amb alumnes de l'escola Gymnasium de Trittau (Alemanya) durant dos cursos escolars.